Många vill ta ansvar nu

Jag tittar snabbt igenom programmet för Almedalsveckan. Jag slås av att angreppssättet vad gäller att få ut nyanlända människor i jobb i Sverige fortfarande är oerhört negativt. Det är frågeställningar där man utgår ifrån att det är svårt, krångligt och tidskrävande att öppna upp arbetsmarknaden för nyanlända.

Jag har en annan erfarenhet utifrån min yrkesroll. Nämligen att det är relativt enkelt att få ut nyanlända i jobb. Där jag arbetar verkar vi för att få ut arbetssökanden i jobb. Vi har långtidsarbetslösa hos oss, vi har nyanlända hos oss, vi har ungdomar med fler som alla behöver stöd i sitt sökande efter arbete. Under våren har vi slagit alla våra rekord. Som mest hade vi ett snitt där vi matchade en arbetssökande i jobb per arbetstimme. Vad är det då som gör att vi lyckas?

I tider av kris ökar människors kreativitet. På ett sätt befinner vi oss i en kris just nu. Högkonjunkturen, vår demografi, med mera gör att efterfrågan på arbetskraft är oerhört högt just nu.

Denna kris kombinerat med människors vilja att ta ett samhällsansvar har skapat en fantastisk kreativitet hos företag som jag möter och arbetar med.  Arbetsgivare är öppna och mottagliga för att släppa in nyanlända på sina arbetsplatser, de är också villiga att investera i människor som befinner sig i kris på olika sätt. Många företag, företagsledare, medarbetare vill ta ett större ansvar för sin omvärld. Många har också av erfarenhet förstått att det handlar om att säkra sina affärer, sin produktion och sin försäljning. Utan personal ingen utveckling. Utan ett tydligt ställningstagande och en öppenhet kan man mista kunder, de 160 000 nyanlända som kommit till Sverige är konsumenter de med.

Detta kombinerat med att vi hjälper arbetsplatserna med den risk som de tar när de rekryterar personer som inte har några referenser i Sverige eller aldrig har arbetat skapar framgång.

Vi hjälper till att minimera risken genom att vi erbjuder företagen kunskap, konkreta förslag på hur man kan introducera någon som inte kan svenska. Vi hjälper dem genom att visa på goda exempel från andra som tagit risken tidigare och nått fantastiska resultat. Vi hjälper till genom att lätta på den administrativa börda som våra myndigheter lägger på företag som vill rekrytera bland denna grupp. Vi hjälper till genom att se kraften hos en person i stället för bristerna, vi påminner dem om att man inte får stirra sig blint på var en person befinner sig nu utan den potential hon har och vart hon är på väg.

Jag har sagt det förr på denna sida, men vill säga det igen, näringslivet är på, de nyanlända är många gånger fantastiskt drivna, frågan är var politiken är? När ska beslutsfattarna vakna och lyssna till dem som löser dessa utmaningar varje dag därute i verkligheten?

Berivan Mohammed

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund