Marit i mål efter 40 års kamp för djurens välbefinnande

Under förra veckans omröstning i Europaparlamentets jordbruksutskott avgjordes det – Marit Paulsens (FP) djurhälsolag går igenom. En stark majoritet, 41 ledamöter från samtliga partier och länder, röstade för. 

Det var endast en brittisk nationalist som röstade emot medan två Le Pen-anhängare la ned sina röster. Marit Paulsen är mycket nöjd över framgången, men poängterar samtidigt att en lag inte ändrar verkligheten utan den är snarare en verktygslåda för att förändra -verkligheten.

– Lagen har nu ett oerhört starkt stöd och i princip alla är överens om att den är viktig men även nödvändig. Nu är det dock upp till nationalstaternas bönder, veterinärer och slakterier att bygga en ny verklighet. Det kan vara en övergångsperiod på ungefär fem år från att lagen har röstats igenom till att den blir till en verklighet, säger -Marit Paulsen.

Lagtexten har hon förhandlat fram med ministerrådet och EU-kommissionen. På frågan om det var någon punkt i lagtexten som hon varit tvungen att stryka svarade hon:

– Nej faktiskt inte, vi förhandlade oss fram till allt vi begärde. När vi hade fått igenom den förs-ta omröstningen måste jag däremot erkänna att jag var tvivlade på om vi skulle lyckas få allt vi ville. Lyckligtvis gjorde vi det.

Även i ministerrådet röstades djurhälsolagen igenom med en förkrossande majoritet.

Där var det 25 medlemsländer som röstade för medan Storbritannien och Österrike röstade emot. Slovenien lade ned sin röst. – Det är dock inte offentligt vilka medlemsstater som röstar för och emot i ministerrådet berättar Marit Paulsen.

– Där arbetar de på ett medel-tida sätt med stängda dörrar. Det är genom skvaller vi får reda på vem som röstar för och emot. Jag fick faktiskt reda på att Sverige hade röstat emot vårt förslag fram till den sista omröstningen. Då blev det tillslut ett ja från Sveriges sida.

Hon menar att det kommer att ta tid att förändra verkligheten och där har bland annat journalister ett ansvar att följa upp och kontrollera vad som händer och hur det går.

– Verktygslådan är på plats och det tycker jag är skithäftigt, men det betyder inte att jag har lyckats ändra verkligheten, säger Marit Paulsen.

Greta Brandimarti

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg