Marit Paulsen: “Jag vill ge mitt stöd till Nyamko Sabuni”

Marit Paulsen ger sitt stöd till Nyamko Sabuni och manar till sammanhållning och respekt för oliktänkande.

– Jag vill ge mitt stöd till Nyamko. Jag hoppas att hon kan vara rak och tydlig. Det var hon när vi satt tillsammans i partistyrelsen.

Det säger Marit Paulsen, tidigare mångårig liberal EU-parlamentariker för Liberalerna (dåvarande Folkpartiet).

– Beslutet på Liberalernas partiråd att arbeta för en ny och borgerlig regering, som är beredd att söka samsyn med riksdagens alla partier är bra för vårt land. Isoleringen av SD har misslyckats och bidragit till att öka stödet för dem, inte minst på landsbygden. Jag vet själv hur det ser ut kring mina hemtrakter i Dalarna.

– Liberalerna måste därför också inrikta sin politik att omfatta hela Sverige. Det finns många liberalt sinnade medborgare på landsbygden, som känt sig övergivna av Sveriges liberala parti.

– Nyamko Sabuni med sin oräddhet skulle kunna ge alla dem hopp som varje dag lever för att utveckla företagande och entreprenörskap i samklang med djur, natur och skog, säger Marit Paulsen och fortsätter:

– Beslutet är fattat och nu krävs sammanhållning, generositet och respekt från alla sidor. En upprepning av debatten inför höstens landsmöte måste undvikas. Nu krävs samling inför valet nästa år, avslutar Marit Paulsen.

Marit om politiken och Liberalerna:

 • En bredare, allvarligare politik för hela Sverige.
 • Staten har flyttat in i storstaden, lämnat landsbygden.
 • Sverige måste bli mer jämlikt över hela landet.
 • Att SD har rasistiska inslag är klart, det får vi aldrig acceptera.
 • SD har vuxit för att så många människor ses som osynliga och obetydliga av de etablerade partierna.
 • Vi måste bli öppnare, synligare och mer ansvarstagande.
 • Det handlar inte bara om frihet utan också om ansvar.
 • Jag vill se ett tydligt folkparti igen.
 • I en demokrati grälar, förhandlar och kompromissar man. Det är demokrati.
 • Vi är osams, ingen får allt – vi kompromissar.
 • Jag vill betona individens ansvar om integrationen skall fungera. Ett land där vi uppför oss enligt lagen och integreras i den nordiska kulturen.
 • Kriminaliteten måste stoppas.
Dela med andra
redaktionen
redaktionen