Migration med stora fördelar

Det finns få länder där det går att se migrationens kraft, betydelse och utmaningar på samma sätt som i Jordanien. Sedan landets självständighet 1946 har befolkningen växt genom att flyktingvågor avlöst varandra. Palestinska flyktingar kom till landet 1948, 1967 och i samband med Iraks invasion av Kuwait 1990. I dag beräknas halva Jordaniens befolkning ha palestinskt ursprung. Irakier flydde till hit under krigen 1991 samt 2003 och under senare år har över 600 000 syriska flyktingar sökt skydd här.

Parallellt med flyktinginvandringen pågår en omfattande migration från och till Jordanien. Ett par hundra tusen välutbildade jordanier jobbar i Gulfländerna. De pengar som de skickar hem är av central betydelse för Jordaniens ekonomi.

Jordanier som har chansen utvandrar under en tid för att studera i USA, Kanada eller Storbritannien. Samtidigt finns det ett stort antal arbetskraftsinvandrare i Jordanien från Egypten, Filipinerna och Sri Lanka. De jobbar ofta i okvalificerade arbeten och skickar i sin tur pengar till sina hemländer.

Arbetskraftens rörlighet är viktig för Jordaniens ekonomi och tidigare flyktingvågor har i huvudsak varit positiva för landet. En förklaring är att majoriteten av de palestinska flyktingarna, till skillnad från i andra länder i regionen, fick medborgarskap i Jordanien. Majoriteten av palestinierna har kommit in väl i samhället och de dominerar det privata näringslivet. Dessutom var de flesta av flyktingarna som kom från Irak resursstarka och bidrog till en positiv ekonomisk utveckling.

Hur det kommer gå för de syriska flyktingarna står och väger. De är så pass många att deras integration är en ödesfråga för Jordaniens framtid. Jordanien arbetar nu tillsammans med EU och Sverige för att arbetsmarknaden ska öppnas för syrier och vi bidrar till att de syriska barnen får gå i skolan.

Utmaningarna för Jordanien med den senaste syriska flyktingvågen är enorma och landet befinner sig i en region som bokstavligt talat brinner. Men i en tid när den dominerande allmänna uppfattningen verkar vara att länder ska stänga sina gränser kan Jordanien påminna oss om följande två saker. För det första att människor, frivilligt eller påtvingat, rört på sig genom historien och att så kommer ske även framöver. För det andra att Jordanien är ännu ett exempel på ett land som historiskt lyckats dra fördel av migrationens kraft såväl till som från landet.

Erik Ullenhag 

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund