Motverka psykisk ohälsa bland kvinnliga studenter

Unga kvinnors frihet är begränsad. Beroende på vem du är och var du bor möter du olika utmaningar. Det kan vara stress, hedersförtryck, sexuella trakasserier eller härskartekniker på arbetsplatsen. De senaste åren har vi sett att fler unga kvinnor än någonsin tidigare blir begränsade av psykisk ohälsa.

De unga kvinnor som drabbas hindras i stor utsträckning från att uppnå sina drömmar och leva livet fullt ut. Vi har alla hört att den psykiska ohälsan har ökat de senaste åren. Mellan 2006-2016 så ökade den psykiska ohälsan med så mycket som 70 % för unga vuxna. Det är en enorm ökning och värst drabbade är de unga kvinnorna. Den här trenden håller i sig när kvinnorna är färdiga med sina studier och sedan kommer ut på arbetsmarknaden. För kvinnliga akademiker är det fem gånger vanligare för att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med manliga.

Psykisk hälsa är den enskilt viktigaste faktorn för ungas välmående. Samtidigt är satsningar för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa självfinansierade i längden. När unga mår bra kan de fokusera på sina studier och arbeten, samtidigt som färre bli sjukskrivna eller får andra besvär relaterade till psykisk ohälsa. Ingen som behöver hjälp och stöd för att må bättre ska lämnas efter.

Det behövs en konkret politik inom flera olika områden för att få en förändring. Det räcker inte med att enbart se till akutpsykiatrin, även om den är oerhört viktig. För att nå och hjälpa ungdomarna måste vi se varför de mår dåligt och arbeta mer med de förebyggande åtgärderna. Hur påverkas unga av bostadsbrist, en arbetsmarknad där osäkra anställningar blivit norm och trakasserier som flyttat från det offentliga in till sociala medier och hemmet?

Vi vill se en förändring. Därför har Liberala Studenter valt psykisk ohälsa som den högst prioriterade fråga när vi nu går in i valrörelsen. Vi har startat ett arbete för att hitta politiska lösningarna för både studenter, akademikers och övriga personers hälsa som inte reducerar individen till en del av ett kollektiv. Under våren kommer vi att samarbeta med olika experter, politiker, organisationer, de som drabbats och deras anhöriga för att på ett öppet och transparent sätt arbeta fram breda lösningar.

Vården behöver stå starkt rustad och se till att vårdkedjan fungerar hela vägen. Ingen som behöver hjälp och stöd för att må bättre ska lämnas efter. Det behövs fler undersökningar och forskning  av stress och psykisk ohälsa bland unga. Samtidigt måste det förebyggande arbetet förbättras. Hjälp finns att få, men oftast först när problemen redan är ett faktum. Arbetet för att förebygga problemen och främja psykisk hälsa ska vara en självklarhet.

 

Natalia Rylander 

Ordförande,  Liberala Studenter

Ida Arnstedt

Vice ordförande, Liberala Studenter

Anton Johansson 

Jämställdhetspolitisk talesperson, Liberala Studenter

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund