Myndigheterna kväver nytänkande

I mitt arbete som försäljningschef på AlphaCE, där min uppgift är att få ut människor som av olika orsaker befinner sig långt utanför arbetsmarknaden, träffar jag ofta på driftiga personer som jag upplever måste in på arbetsmarknaden snabbt då de har många kompetenser och förmågor som samhället måste ta vara på. Häromdagen blev min frustration oerhört stor när jag satt vid ett bord med 14 personer som alla hade erfarenheter, kunskap och kompetenser som imponerade oerhört. Vi hade samlats hos ett av världens största företag inom fraktbranschen och syftet med mötet var att presentera dessa personer för denna arbetsgivare i syfte att skapa möjligheter till arbete.

När presentationsrundan av personerna var avklarad satt både jag och företagets regionchef tysta en lång stund. Tystnaden bröst av kommentaren ”Men vad gör ni här?. Vi behöver era kompetenser så oerhört mycket, varför är ni inte redan i arbete”, undrade regionchefen.

Personerna som satt vid bordet var alla utlandsfödda och alla talade flera språk och hade långa utbildningar bakom sig. Rekordet var en ung man som talade ryska, uzbekiska, engelska, polska, dari och flytande svenska. En annan hade arbetet som matematiklärare och var utbildad fysiker vid universitetet i Teheran, han taladee flera språk varav svenska mycket väl. En tredje hade kört lastbil i 15 år i Ungern men i Sverige var det svårt att komma in trots ett eftertraktat körkort.

Alla dessa personer hade med sig sina CV och alla var redo att jobba på lagret med tunga lyft och obekväma arbetstider. Mycket troligt kommer flera av dessa personer att få en praktikplats och sedan ett deltids- eller heltidsarbete hos arbetsgivaren.

Jag har aldrig haft ett så viktigt arbete som jag har nu. I dag får jag vara med att skapa de nätverk och bygga de relationer som behöver byggas för att också de som inte är med i nätverken eller har kontakter på arbetsmarknaden ska få en chans att komma in i arbetsgemenskapen.

Jag måste säga att jag lyckas väl. Det är tack vare att jag dagligen träffar företag som ser behovet av att fylla på arbetsmarknaden med nya kompetenser. Företag som inser att de måste öppna upp och bjuda in för att säkra sin framtida kompetensförsörjning.

Utmaningarna i arbetet att minska arbetslösheten är inte att arbetslösa och nyanlända inte vill eller kan arbeta. Det är heller inte att privata arbetsgivare inte vill eller vågar ta in nya människor. I dag mer än någonsin upplever jag att problemen handlar om att vi har myndigheter och ett politiskt system som kväver nytänkande på arbetsmarknaden. Politiken måste våga tänka nytt och förmå att anpassas sig till en föränderlig värld.

Berivan Mohammed

Berivan kom till Sverige som flykting från Kurdistan. Hon har hunnit med att vara regionchef på ett it-företag och skrivit krönikor på olika liberala ledarsidor sedan hon var 16 år. 

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman