NU:s undersökning visar hög tillförlitlighet i medlemsomröstningarna

En diskussion som förekommit efter medlemsomröstningarna är huruvida de är tillförlitliga eller inte, med tanke på att många förbund har haft ett valdeltagande på under 50 procent. NU har därför beräknat om det är sannolikt att den vinnande kandidaten skulle ha vunnit även om alla medlemmar i respektive förbund skulle ha deltagit i omröstningen, givet att det inte finns någon koppling mellan vilken kandidat man föredrar och benägenheten att delta i omröstningarna. Undersökningen visar att i en tydlig majoritet av medlemsomröstningarna skulle den vinnande kandidaten ha tagit hem vinsten om alla medlemmar i förbundet hade röstat.

För att räknas som signifikant krävs en statistisk säkerhet på minst 95 procent.

Nedan presenteras konfidensintervall (KI) för kandidaterna i de olika omröstningarna. Spannet visar med 95 procents säkerhet vilket stöd kandidaten skulle ha fått om alla medlemmar hade röstat, givet att medlemmar som stödjer en viss kandidat inte är mer eller mindre benägna att rösta i medlemsomröstningar än de medlemmar som stödjer en annan kandidat. Om den nedre gränsen av spannet för den vinnande kandidaten är högre än den högre gränsen av spannet för de förlorande kandidaterna så betyder det med 95 procents säkerhet att den vinnande kandidaten skulle ha vunnit även om alla medlemmar i respektive länsförbund hade deltagit i omröstningen.

Notera att dessa beräkningar bara gäller om det inte finns någon korrelation mellan medlemmarnas preferens för partiledare och deras benägenhet att rösta i medlemsomröstningarna. Notera även att resultatet i ett länsförbund inte nödvändigtvis speglar åsikterna inom ett annat förbund. En beräkning av det nationella stödet för respektive kandidat kan således inte göras.

Blekinge
Genomför ingen omröstning.

Dalarna
Erik Ullenhag: 48,1% (KI: 41% – 55,3%)
Nyamko Sabuni: 46,5% (KI: 39,4% – 53,7%)
Johan Pehrson: 5,4% (KI: 2,1% – 8,6%)
Ej statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Gotland
Saknas tillräckliga uppgifter för beräkning.

Gävleborg
Nyamko Sabuni: 57,9% (KI: 50,8% – 65,1%)
Erik Ullenhag: 39,3% (KI: 32,3% – 46,4%)
Johan Pehrson: 2,7 (KI: 0,4% – 5,1%)
Statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Jämtland
Nyamko Sabuni: 58,1% (KI: 43,4% – 72,9%)
Erik Ullenhag: 39,5% (KI: 24,9% – 54,1%)
Johan Pehrson: 2,3% (KI: 0% – 6,8%)
Ej statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Jönköping
Nyamko Sabuni: 55,7% (KI: 48,9% – 65,6%)
Erik Ullenhag: 41,3% (KI: 34,5% – 48,1%)
Johan Pehrson: 3% (KI: 0,6% – 5,63)
Statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Kalmar
Nyamko Sabuni: 64,9% (KI: 56,2% – 73,7%)
Erik Ullenhag: 29,8% (KI: 21,4% – 38,2%)
Johan Pehrson: 5,3% (KI: 1,2% – 9,4%)
Statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Kronoberg
Saknas tillgängliga uppgifter för beräkning.

Norrbotten
Nyamko Sabuni: 60,8% (KI: 51,3% – 70,3%)
Erik Ullenhag: 32,4% (KI: 23,3% – 41,4%)
Johan Pehrson: 6,9% (KI: 2% – 11,8%)
Statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Skaraborg
Nyamko Sabuni: 57,6% (KI: 48,9% – 66,3%)
Erik Ullenhag: 40% (KI: 31,4% – 48,6%)
Johan Pehrson: 2,4% (KI: 0% – 5,1%)
Statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Skåne
Nyamko Sabuni: 68,7 (KI: 65,7% – 71,7%)
Erik Ullenhag: 28,2% (KI: 25,3% – 31,1%)
Johan Pehrson: 3,1% (KI: 2% – 4,2%)
Statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Södermanland
Nyamko Sabuni: 75,4% (KI: 69,1% – 81,7%)
Erik Ullenhag: 19,6% (KI: 13,8% – 25,4%)
Johan Pehrson: 5% (KI: 1,8% – 8,2%)
Statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Uppsala
Erik Ullenhag: 58,1% (KI: 52,5% – 63,7%)
Nyamko Sabuni: 38,3% (KI: 32,8% – 43,8%)
Johan Pehrson: 3,6% (KI: 1,5% – 5,7%)
Statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Erik Ullenhag.

Värmland
Genomför ingen omröstning.

Västerbotten
Nyamko Sabuni: 66,3% (KI: 59,5% – 69,8%)
Erik Ullenhag: 33,2% (KI: 26,4% – 40%)
Johan Pehrson: 0,5% (KI: 0% – 1,6%)
Statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Västernorrland
Länsförbundet har låtit lokalavdelningarna ha medlemsaktiviteter, där medlemmar fått rösta om kandidater. Föreningarnas ombud har sedan fått rösta så att det motsvarar föreningens röstresultat, på nomineringsmötet som bestod av 35 ombud.
Därför går det inte att beräkna konfidensintervall.

Västmanland
Nyamko Sabuni: 54,6 % (KI: 47,4% – 61,8%)
Erik Ullenhag: 41% (KI: 33,9% – 48,1%)
Johan Pehrson: 4,4% (KI: 1,4% – 7,3%)
Ej statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Västsverige
Nyamko Sabuni: 56,7% (KI: 53,8% – 59,6%)
Erik Ullenhag: 38,5% (KI: 35,7% – 41,4%)
Johan Pehrson: 4,8% (KI: 3,6% – 6,1%)
Statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Örebro
Erik Ullenhag: 39,4% (KI: 31,8% – 47%)
Johan Pehrson: 33,1% (KI: 25,8% – 40,4%)
Nyamko Sabuni: 28,1% (KI: 21,2% – 35,1%)
Ej statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Östergötland
Nyamko Sabuni: 57% (KI: 50,8% – 63,2%)
Erik Ullenhag: 38,1% (KI: 32% – 44,2%)
Johan Pehrson: 4,9% (KI: 2,2% – 7,6%)
Statistiskt signifikant resultat.
Nominerar Nyamko Sabuni.

Analys:

Av 21 länsförbund har 18 valt att genomföra medlemsomröstningar. I tre av dessa saknar NU data som krävs för beräkningarna och i fyra kan NU inte fastställa statistiskt signifikanta resultat. I de resterande elva förbunden är resultatet statistiskt signifikant.

Det finns dock en viktig invändning – beräkningarna bygger på antagandet att medlemmar som stödjer en viss kandidat inte är mer benägna att rösta i medlemsomröstningar än de medlemmar som stödjer en annan kandidat, eller att en sådan effekt, om den finns, är väldigt svag.

Det går även att ifrågasätta om ett hypotetiskt resultat med 100 procents valdeltagande är relevant, i och med att de som inte deltagit i omröstningarna har haft möjligheten att göra sin röst hörd men har avstått från det och därmed försatt sin chans att påverka. Accepterar man dock det antagande som ligger till grund  för beräkningarna så indikerar siffrorna att de flesta omröstningarna är representativa för medlemskåren i sin helhet, inom respektive förbund.

Med andra ord, i elva av förbunden kan man med 95 procents säkerhet säga att den vinnande kandidaten skulle ha vunnit även med ett valdeltagande på 100 procent.

Daniel Lucas

Dela med andra
redaktionen
redaktionen