Öka fokus på hur skolan fungerar i praktiken

Jag har följt mina barns grundskola (f-5) nära i flera år som föräldraföreningens ordförande. Det har lärt mig mycket om den organisatoriska verklighet som råder för skolan, en härva förvaltningar som inte talar med varandra eller ens med skolan.

Detta klargjordes när skolan skulle lyfta problem med belysningen på skolgården. Beroende på var lampan stod eller lampan helt saknades hanterades frågan av någon av följande: Sisab, stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret eller idrottförvaltningen. Det är en liten skola med 350 elever i ett villaområde vi talar om.

Eftersom belysningen varit en hjärtefråga för många föräldrar länge klev föräldraföreningen in och stöttade skolledningen med att driva frågan. Något de gick med på då de själva kände att responsen var noll. Det blev en kort insats där vi blev utskällda för att vi ringde. Ärendet är fortfarande inte avslutat, det har nog pågått i 3 år nu.

Föräldraföreningens idé är att förbättra för barnen vilket innebär att vi bland annat arbetar aktivt med säkra skolvägar tillsammans med skolan och trafikkontoret. När ena entrén upp till skolan inte fick något vinterunderhåll och folk började bryta ben i den glashala backen (numer kallad benbrytarbacken) Anmälde vi alla detta till Tycktill appen och Sisab utan att något hände. Men eftersom vi nu visste vilka vi skulle vända oss till efter lampdebaclet gjorde vi i föräldraföreningen en rundringning för att lösa backfrågan.

Utbildningsförvaltningen är berörd då mycket av den pedagogiska verksamhet sker här, idrottsförvaltningen är inblandad som ”ägare”, Sisab är ansvarig för kommunens alla skolgårdar och Trafikkontoret för att de stöttar allt som har med cykel att göra, till exempel cykelparkeringar på fotbollsplanen.

I en skrivelse bad vi de olika förvaltningarna att tala med varandra för att enas om ansvar och drift. Om vi fick svar var de nekande och hänvisade till annan förvaltning. Att hinna ringa, söka och få tag på rätt person, rätt förvaltning och följa upp om man fått något svar är oerhört tidskrävande och frustrerande.

Tiden som en skolas ledning har för detta är obefintlig. De har ständigt mer brådskande ärenden som kommer före. Följden blir att underhåll inte utförs och föräldrar undrar över ledningens inkompetens. – Hur svårt kan det vara?

Skolor som fysisk företeelse måste ses som en helhet och administreras som en helhet.

Eftersom vi Liberaler värnar skolans innehåll och kompetens är det extra viktigt att lösa skolan praktiska utmaningar. Skapa antingen en övergripande skolenhet för förvaltning och underhåll av skolans hela yta eller tvinga förvaltningarna att skapa ett gemensamt skolråd.

Det skulle ge skolledningar mer tid till det pedagogiska — och bättre skolmiljö.

Hanna Wistrand

Dela med andra
redaktionen
redaktionen