Ökning av adhd-diganoser tvingar fram ändrade rekommendationer

På fredagen meddelade socialminister Jakob Forssmed (KD) att regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att se över hur vården för barn med adhd kan förbättras, i ljuset av det stigande antalet diagnoser som leder till långa köer. Idag är det bara inom specialistsjukvården som adhd-mediciner kan ordineras och ett av uppdragen är att fundera på om den kretsen kan breddas.

– Den ökning av diagnosticering och uttag av adhd-läkemedel som har skett och ser ut att fortsätta visar på behovet av ökad kunskap inom adhd-området. Sedan den förra behandlingsrekommendationen kom 2016 har det tillkommit nya läkemedel, ny forskning och utvidgade indikatorer. Det är dags att göra en ny översyn, så att fler får rätt hjälp i rätt tid, säger socialminister Jakob Forssmed enligt regeringen.se.  

Uppdraget till Läkemedelsverket innefattar både en kartläggning av utbredning och hur vården ser ut idag i olika delar av landet, en validering av hur diagnoserna ställs idag samt en översyn och förslag till förändrade behandlingsrekommendationer.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen