Ola J Hedin: Optimism är affärsidén

Vad är egentligen liberal samhällsbyggnads-politik? Finns det liberala detaljplaner? Svaret finns i Mjölby!

Samhällsplanering har format mitt politiska -engagemang sen jag började i stadsbyggnads-nämnden i Lidingö. Det lokala Lidingöpartiet hämtar sitt valmanifest från Fänrik Ståhls sägner: ”Släpp ingen djävul över bron!” Vi Liberaler står alltså för utvecklingsidéerna på ön. Samtidigt värnar vi strand-skyddet och sociala hänsyn mot moderata klåfingrar. Att låta alla lidingöbor få tillgång till kusten, och till tak över huvudet, är något att vara stolt över!

Så småningom flyttade jag över bron, till Stockholm. Här över-skuggar byggnadshöjder den liberala idédebatten. För mig, som skolats i kampen mot Lidingöpartiet och Sven Dufva, var det en utmaning att se det -liberala i att säga stopp till allt över fem våningar. Men -fundamentet för Stockholms liberala byggprojekt -stavas kulturarv. Därför var det seger och framgång när jag nyligen fick läsa att nya Nobelmuseet flyttas från det känsliga området runt Blasieholmen.

Idag bor jag i Norrköping, en arbetarstad med ett unikt industrilandskap, ståtliga esplanader och en spårvagn som gör avtryck i stadsbilden. Men när det gäller samhällsbyggande har staden stått still. Ombyggnation och rivningar, ja visst, men nybyggandet har saknats. Det har vi ändrat på! Sen Liberaler kom in i majoriteten 2014 står byggkranarna som spön i backen. Många faktorer samverkar, men det spelar roll att vi fått ett liberalt kommunalråd med- -inställningen ”går det att säga ja så ska vi göra det, för Norrköpingsbornas skull”.

Vi talar om äganderätten, om att frigöra norr-köpingsbornas kreativitet, om att planmonopolet är till för att tjäna medborgarna. Vi slåss mot läns-styrelsen för att få sätta upp vindkraftverk, vi tar strid mot strandskyddet när en torrlagd bäckfåra hindrar ett LSS-boende, vi hittar lösningar när världens snabbaste berg- och dalbana i trä utmanar hasselsnoken.

Så vad är liberal samhällsbyggnad? Utveckling, äganderätt och en effektiv planprocess? Starkt strandskydd, boende för alla och K-märkning?

Svaret fick jag på ett forskarseminarium om hur planprocessen kan öka tryggheten i staden. Jag satt och viskade med Liberalernas gruppledare i Mjölby, en äldre och mer erfaren liberal. Hen sammanfattade det kort och gott: ”Optimism är liksom hela affärs-idén med liberalismen.”

Optimism. Framtidshopp. Som nyvald liberal politiker i samhällsbyggnadsnämnden är det min uppgift att drömma om kvarter som är självförsörjande på el, uppförda i hållbara material och som levererar ekosystemtjänster till hela Norrköping. Jag ska drömma om detaljplaner för ett digitalt tjänstesamhälle, där bilarna kör själva och gatans bilutrymme är begränsat. Det är mitt uppdrag att drömma om attraktiva hus som människor vill bo i, hus som åldras med stil, hus som inte är fyrkantiga lådor, hus där den bostadslöse har råd att flytta in.

Allt är möjligt, det är det som är själva affärsidén! Och det är det som är liberal samhällsbyggnadspolitik!

Ola J Hedin, samhällsbyggare (L) i Norrköping

Dela med andra
redaktionen
redaktionen