Olika verktyg för att bekämpa antisemitism

Antisemitismen är en skamfläck för vårt samhälle, som måste motarbetas i alla lägen. Det var ett av budskapen från jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) och kulturminister Parisa Liljestrand (M) när de i måndags träffade USA:s särskilda sändebud för att övervaka och bekämpa antisemitism, ambassadör Deborah Lipstadt.

Vid mötet i Stockholm diskuterades den ökande antisemitismen och vad samhället kan göra för att motverka den. Vid mötet kunde de båda svenska statsråden presentera regeringens pågående arbete med att förebygga och bekämpa antisemitismen samt det pågående arbetet med att ta fram en handlingsplan mot rasism och hatbrott.

– Att bekämpa antisemitism och stärka judiskt liv i Sverige är en prioriterad fråga för regeringen, sa Paulina Brandberg. De fruktansvärda terroristattackerna i Israel den 7 oktober har lett till ökad antisemitism både i Sverige och runt om i världen, det är oacceptabelt. Regeringen jobbar hårt för att alla svenska judar ska kunna leva i trygghet och vara öppna med sin judiska identitet.

Vid mötet diskuterade även regeringens arbetsgrupp Samling för judiskt liv i Sverige i vilken statssekreterare från sex olika departement samverkar. Gruppen arbetar med förebyggande åtgärder för att stärka förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

Parisa Liljestrand förklarade att egeringen är djupt oroad över att den judiska minoriteten i Sverige känner en ökad rädsla för hot och våld, och att man på vissa håll uppmanat sina medlemmar att inte bära judiska symboler.

– Det är oerhört viktigt att regeringen fortsätter att ha en nära dialog med det judiska civilsamhället, sade Parisa Liljestrand.

Jan Fröman

Dela med andra
redaktionen
redaktionen