Öppna vägar för väljarkontakter

Det amerikanska representanthuset har endast tvååriga mandatperioder. Vartannat val ställs ledamöterna inför väljarna. Det innebär att den som mister kontakten med sina egna väljare får det svårt.

Valkretsarna är ganska små och ledamöterna har som regel ett eget kontor i valkretsen. Dit kan medborgarna komma med åsikter och förslag, men också för att be om hjälp. När man fått en komplicerad blankett från myndigheterna kan man gå till sin valde representant och där få reda på hur man fyller i den. Och mycket annat, till exempel frågor om tillståndsgivning.

Detta skapar en direkt länk till väljarna.

När de engelska liberalerna var som framgångsrikast, på 1970-talet, formulerade de ett av sina mål som att ”göra den representativa demokratin mer representativ”. Vad de menade är att enskilda som vill få synpunkter och åsikter framföra ska kunna ha det liberala partiet som kanal – om inte ståndpunkterna är totalt oliberala. Men partiets representanter skulle se det som sin uppgift att företräda de lokala opinionerna.

I dag ökar klyftorna mellan väljare och valda. En av grunderna för den högerpopulistiska våg som går över västvärlden är att grupper av medborgare känner sig åsidosatta och inte lyssnade på. Då borde en framkomlig väg vara att öppna upp partierna.

För ett liberalt parti skulle det vara en naturlig väg att i långt högre grad bli en tribun för enskilda människor och föra fram deras problem. Att ta upp enskilda fall, människor som råkat i kläm hos byråkratin, haft svårt att föra sin egen talan mot myndigheterna.

Den som vald som representant i olika samhällsorgan skulle också i högre grad kunna lägga fram förslag för diskussion, bland annat i kommunfullmäktige, även om man inte delar varje detalj. Att vara folkvald bör vara att representera folk.

När ledamotsstödet i riksdagen infördes var tanken att ledamöterna skulle kunna bygga upp en egen stab och också vara lokalt representerade. Sedan dess har, i samtliga partier, partiledningarna lagt beslag på ledamotsstödet för att stärka kretsen kring partiledaren. Orsaken är att nästan alla partier har krympt, och därmed också får mindre i partistöd. Men att detta leder till minskade kontaktytor med väljarna är inte bra för demokratin.

Att öppna vägar för långt fler kontakter med väljarna och för mer profilerade och identifierbara förtroendevalda är en huvudväg bort från högerpopulismen.

Olle Wästberg

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund