”Övervinster är bara politisk retorik”

Vad är egentligen övervinster? Annika Westh har träffat finansmarknadsminister Niklas Wykman och reder ut begreppet som allt oftare används i debatten. En historik om övervinster och löntagarfonder, kan du läsa här.

Det är frågestund i riksdagen och finansmarknadsminister Niklas Wykman svarar på frågor från ledamöterna. Linus Sköld (S) talar om det kärva ekonomiska läget och konstaterar därefter att ”…det är stora övervinster i handeln och i bankerna”. ”Bankernas rekordvinster kunde i stället ha gått till de trängda hushållen”. Adrian Magnusson (S) vill inte vara sämre, utan fortsätter på temat övervinster, när han menar att ICA har gjort en vinst på 2,7 miljarder. Magnusson vill ”…begränsa värdeöverföringar från de som äger och till dem som arbetar”. De socialdemokratiska ledamöterna säger att problemet är att ojämlikheten förstärkts.

Detta är detsamma som Karl Marx formulerade på 1800-talet. Att det fanns en orättvisa i att arbetarna som skapade vinst i fabriken, inte fick samma del av den som ägaren. Frågestunden i riksdagen blottlägger de gamla, ideologiska skiljelinjerna. I vår tid handlar debatten om så kallade övervinster.

Men vad är egentligen övervinster – ett begrepp som tillkom i samband med skapandet av löntagarfonderna under 1970-talet?

– Den här diskussionen om övervinster eller normalvinster, det är en akademisk diskussion som poppar upp då och då, säger Niklas Wykman. De till vänster i politiken vill ta billiga poäng på enskilda vinster i kvartalsrapporter från näringslivet, det är bara populism. Men begreppet övervinster är i praktiken inte relevant, utan bara en retorisk figur som används. 

– Det enda som är relevant är att vi som politiker ska säkra skattebetalarnas pengar. Motverka oligopol och monopol, ha ett bra regelverk för konkurrens, undanröja onödiga hinder för företag att komma in på marknaden. Så säkras vår välfärd.

– Att beskatta människor hårdare, för att få in mer pengar till välfärdssektorn, är inte en fungerande väg. Det kommer inte att göra någon skillnad för människor. Det som gör skillnad är sund konkurrens, tillgänglig information och transparens i systemet. Att skydda konkurrensen är avgörande. Det får inte förekomma skojare i systemet.

Hur vill du beskriva dina ansvarsområden som minister?
– Säkra finansiell stabilitet är det viktigaste för mig som finansmarknadsminister. Som minister för spelmarknaden tänker jag att det måste finnas en omsorg om konsumenterna. Spel är ett nöje för en del och ett helvete för dem med spelberoende. Spelberoendet är behäftat med en rad väl kända problem, som skuldsättning leder till. Spelmarknaden är en särskild marknad och Svenska spel är statligt.

– Gällande fastighetsfrågor så är det en kommersiell sektor med stora risker. Jag är ansvarig bland annat för den stora upprustningen av svenskt försvar och här måste det byggas nya anläggningar nu, vilket ligger inom mitt område. Det hör ihop med landets stabilitet.

Vad är möjligt att åstadkomma inom ramen för ditt ministeransvar?
– Det stora pågående arbete som är regeringens fokus handlar om att bekämpa kriminaliteten. Utifrån min ministerroll ska jag göra vad jag kan för att bekämpa gängen. Det handlar till exempel om att stoppa bedrägerier mot äldre. Att stoppa pengatvätt. Ja, över lag bekämpa brottslighet inom mitt område. Det står allra högst upp på min och regeringens dagordning.

Vad väckte ditt politiska engagemang?
Jag har alltid haft en liberal grundsyn, som jag egentligen inte vet varifrån den kommer. Men det var kärnkraftsfrågan som fick mig att engagera mig politiskt och gå med i Moderaterna. Det som sedan fått mig att stanna kvar inom partiet är jobbet med ”arbetslinjen”. Det är otroligt viktigt att människor har ett jobb att gå till – och de som jobbat ett helt liv, ska ha det bra. Den som går upp varje morgon och går till ett jobb, ska veta att det innebär en trygghet. Det är en central värdering som jag bär med mig.

– Men sen krävs ett stabilt politiskt ramverk runt arbetslivet, för att det ska fungera. Det krävs starka finanser i statskassan, bra villkor för företagande och entreprenörer. Det krävs även ett bra utbildningssystem. Att ett land har en bra skola, är avgörande för ett fungerande arbetsliv.

– Särskilt viktigt är det att underlätta för entreprenörer. Det är här jobben skapas. Under 1970-talet hade Sverige för höga skatter och många olika regleringar, vilket hämmade företagandet i landet. En inflation ledde därefter till stagflation i svensk ekonomi, vilket beredde marken för krisen på 1990-talet.  Det uttömde vår konkurrenskraft, men gav insikter i vikten av att underlätta för företagande och vi fick sedan en entreprenörsvänlig politik som genererade många nya svenska företag.

– Nu krävs nya tag. Företagandet fungerar, men vi måste vara på vår vakt mot att det infiltreras av kriminalitet. För att hjälpa de hederliga företagarna, måste centrala och grundläggande funktioner i samhället värnas.

Vilken är din politiska drivkraft i dagens politik?
– Att säkra landets stabilitet genom att ha ekonomiska skyddsvallar. Och då vill jag återigen nämna arbetslinjen, som är en hörnsten. Att människor börjar att spara pengar är också viktigt. Det gör man om man är trygg med att de pengar man sparar behåller sitt värde. Och att det går att låna pengar för att kunna göra viktiga investeringar. Både för privatpersoner och för företag. Stabila finansiella system är det som definierar ett framgångsrikt land. Företag ska kunna investera utan risker. Jag vill understryka att det är mitt viktigaste uppdrag som finansmarknadsminister. Människor ska vara trygga inför framtiden, utan oro för att systemet i sig ska utgöra en risk.

– För att förhindra att fler hamnar i skuldfällan, vill vi ta bort ränteavdraget för blancolån. Även en sådan åtgärd är viktig. Vi har sett en stor skuldtillväxt hos kronofogden och vi måste vidta fler åtgärder för att man inte ska låna ut pengar till någon som inte kan betala tillbaka. Sund kreditgivning är ledordet. Annars gör man människor en björntjänst om de hamnar i livslång skuldfälla. Det är orimligt att staten subventionerar sådan kreditgivning. Lån mot säkerhet som bostad och bil – det är sånt man ska kunna göra avdrag för.

Hur ser förutsättningarna ut för svensk ekonomi de kommande åren?
– Vi är i en tuff sits för hushållen med inflation och påföljande prisökningar. Hushållen har det tufft.

– Konjunkturbilden pekar åt olika håll, även om inflationen går ner. Det gäller dock att inte ta ut någon seger i förskott, utan bevaka utvecklingen noga. Att inflationen går ner är en förutsättning för allt annat i ekonomin.

– Sedan har vi det geopolitiska läget. Rysslands krig mot Ukraina. Det påverkar oss mycket liksom terrorism mot handelsfartsleder. Sammanlagt gör det svårt att göra en prognos. Jag säger: Sänk inte garden!

Säg till sist några ord om dig själv som person?
– Jag är en stor natur- och djurvän! Mitt engagemang för naturen gör att jag ser frågan om kärnkraft som så viktig. Kärnkraft är det energislag som kan göra mest för klimatet – och för landets ekonomi. Jag vill att vi har gröna kreditgarantier för att finansiera klimatomställningen. Klimat och ekonomi hänger verkligen ihop.

– Jag kan tillägga att jag är vegetarian. Och att jag har ett stort engagemang i hbtq-frågor. Liberala frågor av det slaget ligger mig varmt om hjärtat!

Annika Westh


Om Niklas Wykman

  • MUF-ordförande 2006–2010.
  • Sakkunnig inom finansdepartementet 2010–2014.
  • Ledamot av riksdagen 2014–2022.
  • Magisterexamen i nationalekonomi i Örebro 2013.
  • Inskriven på forskarutbildning nationalekonomi Örebro universitet 2013 – ej avslutad.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen