Plötslig kovänder regeringen

I våras fick förra S-kommunalrådet Ilmar Reepalu regeringens uppdrag att utreda frågan om vinster i välfärden och lagen om valfrihetssystem efter en uppgörelse med Vänsterpartiet. Den så kallade Välfärdsutredningen skulle som det så fint hette ”förbättra reglerna för välfärd i privat regi”. Eller för att tala klarspråk – begränsa vinsterna i välfärden och rätten att fritt välja utförare inom exempelvis primärvården.

Nu visade det sig dock att det som S, MP och V kom överens om för ett år sedan inte var så lätt att genomföra i praktiken. Nyligen signalerade Reepalu att han behövde mer tid för att klara den delen av sitt uppdrag som gäller lagen om valfrihetssystem (LOV). De juridiska komplikationerna visade sig vara svårare att knäcka än väntat.

Regeringen hörsammade Reepalu och utredningen fick så sent som den 15 oktober nya tilläggsdirektiv och ytterligare ett år för att komma fram till en lösning på ”problemet”.

Nu, bara ett par veckor senare, kovänder plötsligt regeringen.  Man backar när det gäller att stoppa den fria etableringsrätten för privata vårdcentraler. Frågan om LOV lyfts med omedelbar verkan ut från den pågående utredningen om vinster i välfärden.

Civilminister Ardalan Shekarabi säger till Dagens Nyheter att de nya tilläggsdirektiven gör att ”utredningen får en mer blocköverskridande karaktär”. Han menar att det är viktigt att få en bred samsyn kring reglerna för välfärdssystemet.

Det låter rätt ihåligt. Det rätta skälet är nog något helt annat. Allianspartierna har tillsammans med SD fått igenom ett tillkännagivande i riksdagen om att man inte ska föreslå några förändringar av LOV och att det fria vårdvalet i alla landsting ska vara kvar. Nu spekulerades det om misstroendevotum mot just Ardalan Shekarabi. Det kan nog ha spelat en viss roll.

I och med beslutet om att lyfta bort frågan om LOV från utredningen faller en av Vänsterpartiets hjärtefrågor. Partiet har hela tiden varit det parti som drivit avskaffandet av det fria vårdvalet hårdast. Frågan är vad som händer nu och vad partiet har fått i utbyte för att släppa denna hjärtefråga.

Dock kan man inte ropa hej ännu. Välfärdsutredningen fortsätter ju sitt arbete för att begränsa vinster i välfärden.

Svenskt Näringsliv lät nyligen Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, titta närmare på utredningens uppdrag om att begränsa företagens vinstmöjligheter i välfärdssektorn. Han har studerat hur förslagen står sig i förhållande till svensk grundlag, övrig svensk lagstiftning och i förhållande till EU-rätten.

Lars Henrikssons dom är entydig: Att kringskära de privata företagens rättigheter är i princip juridiskt omöjligt. Utifrån detta konstaterar Svenskt Näringsliv att utredningen omedelbart bör läggas ner.

En slutsats som säkerligen är helt riktig, men som med all säkerhet inte kommer att bli verklighet. Ilmar Reepalu kommer att fortsätta försöka kringgå den svenska grundlagen och de privata utförarna, liksom patienter och brukare, kommer att få leva i fortsatt ovisshet ett bra tag till. En situation som ingen gynnas av.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg