Principiellt felaktigt förslag

Så blev då hotet verklighet. Den rödgröna regeringen lägger nu fram ett lagförslag som innebär att senast 2019 ska andelen ledamöter av vardera könet i börsbolagens styrelser vara lägst 40 procent. Uppnår man inte detta får man böta alltifrån 250 000 upp till 5 miljoner kronor.

Börsbolagen har visserligen haft tid på sig att försöka uppnå 40-procentsstrecket, men inte nått fram i tid. I dag ligger andelen kvinnor i dessa bolagsstyrelser på 32 procent, vilket i sig är för lite, men ändå ett steg på väg. Att då, när allt ser ut att gå åt rätt håll om än långsamt, klämma till med en lagreglering känns minst sagt fel.

En kartläggning från stiftelsen Allbright, som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet, från i våras visar att 46 procent av de nya styrelseledamöter som valdes in i börsbolagsstyrelser i våras var kvinnor. Stiftelsens vd Amanda Lundeteg tror också att merparten av bolagen hinner nå en andel på 40 procent kvinnor i styrelsen till 2019.

Jämställdheten i näringslivet måste självfallet bli betydligt mycket bättre, inte minst när det gäller att utse fler kvinnor till verkställande direktörer (i dag är bara sex procent av vd:arna i börsbolag kvinnor). Men det är i första hand företagens och inte statens uppgift att se till att jämställdheten ökar. Att lagstifta är principiellt fel och förbättrar på intet sätt företagsklimatet i landet.

Men lagstiftning är en uppenbarligen en viktig symbolfråga för den rödgröna regeringen och dessutom en billig sådant. Och nu gäller det ju för Löfven & CO att efter en turbulent vår försöka vända skutan på rätt köl igen. Och då är könskvotering lättköpta poäng.

Dock kan man tycka att exempelvis Socialdemokraterna (och LO med 14 män och fyra kvinnor i sin styrelse) borde ha sopat rent framför egen dörr innan de kom med ett förslag som detta. I samband med förra årets S-kongress ville flera motionärer pressa partiet att föra in en jämnare könsfördelning i partiet i de egna stadgarna men partistyrelsen vägrade. I sitt yttrande över motionerna skrev den bland annat:

Motionsförslag lyfter fram förslag om att skriva in i stadgarna att vi ska ha jämn könsrepresentation. Partistyrelsen anser att det inte ska göras. Att i stadgarna börja reglera hur representation ska se ut i olika forum vore olyckligt. Partistyrelsen menar att om motionsförslagen skulle vinna gehör riskerar vi att i nästa steg skriva in stadgarna om ålderrepresentation, etnisk bakgrund osv. Det skulle leda till detaljstyrande stadgar vilket inte gagnar något organisationsled.”

Det går alltså inte skriva in bindande i formuleringar i de egna stadgarna, men att reglera vad andra ska göra i liknande situationer tvekar man inte inför. Det känns lite som om argumentationen haltar.

Som tur är ser förslaget dock inte ut att gå igenom riksdagen när det väl hamnar där då såväl Alliansens företrädare som Sverigedemokraterna var för sig har deklarerat att man är emot lagstiftning. Förslaget är därmed ett slag i luften.

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund