Religionsfriheten har en gräns

DEBATT: Religionen har alltid varit en del av mänskligheten och den mänskliga tillvaron. Länge fanns en tro att religionen skulle försvinna i takt med vetenskapens framsteg och en allt högre utbildningsnivå. Så blev det inte. Religionen är och har alltid varit viktig för människan. Det ger en annan dimension av vår tillvaro på jorden.

Genom historien har religionen för många människor varit både en källa till tröst och glädje samt ett sätt att hantera de existentiella frågor som vi som människor ställs inför under livet. Men religionen har också varit en maktinstitution som kontrollerat människor både psykiskt och fysiskt.

Det första vi som liberaler kan konstatera är att vi ska försvara människor rätt till religion men samtidigt försvara rätten att inte få sin frihet och sina rättigheter begränsade av religionen och religiösa traditioner.

Journalisten Niklas Orrenius artikel i DN (26/5) om den rädsla som många känner att lämna islam visar att här finns ett problem för en liberal demokrati som menar att religionsfrihet innefattar rätten att byta religion. Vem vågar byta religion när straffet för det är social utestängning eller rädsla att dödas?

Många av de flyktingar som har kommit till Sverige de senaste åren kommer från länder där politik och religion inte är separerade från varandra och där religion ligger till grunden för hela samhällsuppbyggnaden. Religionen avgör hur man hälsar på varandra, hur det offentliga rummet är uppdelat och hur man klär sig, bara för att ta några exempel.

Här finns en viktig diskussion för liberaler att ta tag i. Vart går gränsen för religionsfriheten? Och inte minst vilka begränsningar har en religion som ska leva i samklang med andra religioner och med människor som bekänner sig som ateister?

När politiken inte vågar sätta gränser för religionsfriheten blir religionen en del i det utanförskap som finns i våra utanförskapsområden. Socioekonomisk utsatthet i kombination med religiösa och kulturella referenspunkter som skiljer sig från samhället i övrigt gör att individens utsatthet blir en del i en kollektiv process med en egen dynamik, där etnicitet och religion alltid är närvarande.

Det är den kulturen som gör att muslimer trakasseras i de kristna enklaverna i Södertälje. Judar utsätts för antisemitiskt hat av muslimer i Malmö. Små flickor växer upp med hedersförtryck och tvingas bära slöja.

Som liberal tror jag på ett samhälle vars grundläggande värden är pluralism, respekt för andras rättigheter och jämställdhet mellan män och kvinnor. Det betyder att vi måste stå upp och bekämpa alla de krafter som vill begränsa de värdena.

I ett liberalt samhälle går den stora vattendelaren mellan dem som vill leva i en demokrati som försvarar individens fri- och rättigheter och dem som vill föra vårt samhälle i en riktning där varje människas värdighet och grundläggande frihet inte längre är självklar.

Alla religioner måste respektera dessa värden och måste ta sin plats och anpassa sig till den liberala och sekulära samhällsmodell som vi har i Sverige. Religions-friheten i ett sekulärt samhälle innefattar inte rätten att manifestera sin religion överallt och hela tiden.  Därför måste vi ifrågasätta religiösa traditioner som kränker individers rättigheter.

År 2002 stod dåvarande Folkpartiet i främsta ledet för en integration som bryter utanförskapet och för kampen mot hedersutsatta flickor.

Idag vet vi att när vi inte längre orkade ta kampen för de liberala värden som borde ha genomsyrat integrationen utan istället hävdade att integration handlade om tolerans, så tog krafter med en främlingsfientlig agenda över den debatten.

Resultatet av det misslyckandet lever vi med idag. Frågan vi måste ställa oss är: Vem kommer utnyttja situationen om fem  5-10 år om vi inte orkar ta diskussionen och sätta gränserna för religionsfriheten idag?

Liberalismen är inte en mysig låt-gå ideologi där alla får vara med. Liberalismen är radikal, inte minst när friheten är hotad. Och vi liberaler har en plikt att stå upp för individens frihet när den är hotad.

Gulan Avci
Integrationspolitisk talesperson  och riksdagskandidat (L)

Dela med andra
redaktionen
redaktionen