Replik: Både böcker och skolbibliotek

Timbro har rätt på en punkt. Det behövs mer än bemannade skolbibliotek för att öka läsförståelsen. Därför är det synd att Lanryd och Kopsch i nästa andetag väljer att bortse från den omfattande kraftsamling som Liberalerna i regeringen gör för ökad läsning och förbättrad läsförståelse. Så låt oss påminna om det en gång till.

Undersökning efter undersökning visar på en oroande utveckling där läsförmågan sjunker bland svenska skolelever. Därför behöver vi en stark kunskapsskola som fokuserar på grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna. Vi behöver mer lästid och mindre skärmtid i svensk skola.

Vi genomför nu en historisk satsning för att öka lästiden och förbättra läsförståelsen i skolan. Den 1 juli skärps skollagen och det slås fast att alla elever ska ha tillgång till riktiga läroböcker. Vi har även infört statsbidrag för både läroböcker och skönlitteratur. De elever som har svårt att lära sig läsa ska få relevant stöd tidigt. Vi satsar därför på bland annat fler speciallärare och mindre undervisningsgrupper. Vi reformerar lärarutbildningen för att säkerställa att alla blivande lärare vet hur man på bästa sätt lär barn att läsa. Dessutom tas nya läroplaner fram, där läsning och läsförståelse får en betydligt mer framträdande roll. Allt detta och mycket mer behöver göras.

En annan viktig del i denna omfattande satsning är välutrustade och bemannade skolbibliotek, som också kan spela en viktig roll i att utveckla elevers läsförmåga och läsintresse. Dessutom kan skolbiblioteken bidra till att stärka elevernas förmåga att söka, analysera och kritiskt värdera information. I tider då desinformationen brer ut sig och anti-demokratiska vindar blåser behövs det mer än någonsin. För att skolbiblioteken ska kunna göra detta krävs dock, utöver ett nära samarbete med lärarna, också att de bemannas med utbildade skolbibliotekarier. Därför kommer regeringen inom kort föreslå lagskärpningar för att alla elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek.

Att lära alla barn läsa är skolans absolut viktigaste uppgift. Att kunna läsa är grunden till allt annat lärande och en förutsättning för att klara resten av skolan, vidare studier och få ett arbete. Men om vi ska lyckas krävs en omfattande satsning som innefattar en rad olika insatser. Det handlar inte om att göra det ena eller det andra. Vi måste göra både och. För oss Liberaler är det helt centralt att återupprätta läsningens roll i svensk skola och förbättra läsförståelsen bland svenska elever.

Johan Pehrson
Partiledare Liberalerna

Lotta Edholm
Skolminister

Dela med andra
redaktionen
redaktionen