Rösträttsgeneralen

Här fortsätter Anders Johnson serien om liberala rösträttskvinnor med Signe Bergman, ordförande i LKPR efter Anna Whitlock.

Liberalen Anna Whitlock efterträddes som ordförande i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) av Signe Bergman (1869–1960). Hon var kassörska på Sveriges allmänna hypoteksbank och kom från en välrenommerad och kultiverad ämbetsmannafamilj. Signe hade fått en gedigen uppfostran och utbildning i Italien, Frankrike och England. Hon behärskade flera språk och kunde med stor säkerhet företräda rösträttsrörelsen i svenska och internationella sammanhang.

Signe Bergman var en utpräglad ordningsmänniska som skulle ha kontroll på allt, i stort och smått – kanske en yrkesskada från banken. Hon var aktiv i Frisinnade kvinnor och i Frisinnade landsföreningen, bland annat som ledamot av dess förtroenderåd och i styrelsen för Stockholms frisinnade valmansförening.

Hon gick med i LKPR 1905 och var den som satt längst tid (12 år) i dess verkställande utskott, även om hon först höll sig i bakgrunden och ägnade sig åt det organisatoriska arbetet. Hon valdes till ordförande 1913 och avgick efter att rösträttsmotionerna hade avslagits av riksdagen 1917.

Signe var den ledande organisatören, ”rösträttsgeneralen”, i LKPR. Hon ledde arbetet med de två stora namninsamlingarna 1907 och 1913 som samlade 142 000 respektive 351 000 namnunderskrifter. Hon var initiativtagare till och redaktör för tidningen Rösträtt för kvinnor.

Anders Johnson

Artikeln publicerades i NU nr 7 2016

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman