Sänk trösklarna för tillväxt

Det grekiska folket röstade nej. Toppmöten och krismöten i Europa avlöser varandra. En grekisk finansminister har avgått, en ny tillträtt. Grekiska banker behöver omedelbara nödlån. Den vänsterpopulistiska regeringen i Grekland har drivit landet och dess invånare till ruinens brant. Läget är mycket allvarligt.

Samtidigt som det grekiska folket gick till valurnorna var det Folkpartiets dag i Almedalen. När Jan Björklund klev upp i talarstolen på veckans sista dag så ägnades talet åt Sveriges framtidsfrågor – arbete och bostäder.

En stelbent arbetsmarknad med höga trösklar in och bostadsbrist i hela landet påverkar Sveriges tillväxt. I dag har vi en trygg arbets- och bostadsmarknad för de som redan har ett jobb och en bostad. De som är på insidan. Desto svårare har det blivit för de som står utanför. Nyanlända och unga personer som ännu inte fått sitt första jobb och sin första bostad.

Trösklarna in på arbetsmarknaden behöver sänkas tillsammans med skatten på arbete och inkomst. Arbetsgivarnas kostnader för att anställa behöver minskas. Folkpartiet har också en viktig uppgift i att samla de borgerliga partierna för en förändring och liberalisering av LAS.

Skillnaden mot regeringens politik är tydlig. Stefan Löfvens svar på Sveriges framtidsutmaningar är höjda skatter på arbete, en industrikansler, minskade RUT-avdrag och höjd bensinskatt. Eller utvecklingsmoral, som var Löfvens budskap i Almedalen.

Jan Björklunds tal i Almedalen präglades också av det förnyelsearbete som pågår i Folkpartiet. Förslaget att avskaffa den så kallade flyttskatten för att öka rörligheten på bostadsmarknaden är en del av den bostadspolitiska gruppens förslag till Folkpartiets landsmöte i höst. Ökad rörlighet ger den efterlängtade flyttkedja som ger möjlighet till det första boendet för den som står utanför bostadsmarknaden.

Jobben var den fråga som dominerade i partiledartalen i Almedalen. Men försvarsfrågan visade sig på ett mycket konkret sätt i Visby när svenska JAS-plan fick lyfta för att möta ryska bombplan som flög provocerande nära svenskt luftrum. Det skedde mitt under Almedalsveckan. Ryssland visade sin förmåga för Sveriges samlade politiker och medier på Gotland.  Arton minuter in i talet påminde Jan Björklund att det är så lång tid det tar för de ryska bombplanen från Kaliningrad nå Visby. Vilket säkerhetspolitiskt hot Sverige står inför är glasklart.

Den grekiska krisen är Europas största utmaning. Den påminner om varför det är så viktigt med reformer på den svenska arbets- och bostadsmarknaden. Sverige måste vara väl rustat när det blir osäkra tider. Då räcker inte regeringens tal om utvecklingsmoral, en industrikansler och höjda skatter på arbete.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg