SD-uttalande som förskräcker

I veckan som gick var den sverigedemokratiske riksdagsledamoten och tillika ledamoten i justitieutskottet Kent Ekeroth ännu en gång ute och lät ett antal grodor hoppa ur sin mun. Denna gång handlade om att han vill att asylsökande ska hållas inspärrade i någon form av transitcenter, som de inte ska få lämna, i avvaktan på att deras asylansökan behandlas. Och de ska också förbjudas att demonstrera, (vilket ju indirekt blir omöjligt om de ska sitta inspärrade).

Anledningen till Ekeroths uttalande, som också har fått stöd av Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof, är att ett antal asylsökande i förra veckan deltog i en demonstration mot den nya asyllagen som trädde i kraft den 20 juli. Att demonstrera borde enbart vara förbehållet svenska medborgare, menar Kent Ekeroth.

Egentligen är det inte så förvånande att idéer som dessa kommer från sverigedemokratiskt håll. Kent Ekeroth har tidigare till exempel velat registrera människor efter nationell bakgrund, för att bara nämna ett exempel.

Det som är förvånande är att gemene man inte reagerar i större utsträckning. Sverigedemokraternas syn på invandrare liknar allt mer nazisternas syn på judar under andra världskriget. Det går kalla kårar utefter ryggraden när partiets företrädare gång efter annan uttalar sig. Och ändå kan nästan var femte svensk i dag tänka sig att rösta på ett främlingsfientligt parti som detta. Ett faktum som bara i sig är nog att förskräcka.

För vad skulle hända med vårt fria och demokratiska land om Sverigedemokraterna skulle komma till makten? Vilka skulle få stanna och vilka skulle få gå? Vilka skulle få demonstrera och vilka skulle i stället spärras in? Vilka skulle registreras och vilka skulle klara sig undan?

På SVT Play finns för närvarande den välgjorda serien ”En liten fransk stad”, som handlar om livet i den lilla franska byn Villeneuve under nazisternas ockupation under andra världskriget. Här går man från idyll till helvete. Successivt dras snaran åt kring dem som inte med papper eller annat verkligen kan visa att de inte har en droppe judiskt blod i sig. Grannar och tidigare goda vänner drar sig inte för att ange varandra. Några måste offras på nazisternas altare.

Kent Ekeroths och Sverigedemokraternas agerande liknar i mångt och mycket detta. Låt oss aldrig acceptera uttalanden av detta slag. De måste bemötas, inte bara en gång utan varenda gång som de framförs.

Sverige måste få förbli ett demokratiskt land där vi, oavsett bakgrund, hudfärg, sexuell läggning eller religion, kan röra oss fritt på gator och torg, utnyttja vår yttrandefrihet och vår rätt att demonstrera utan att frukta för våra liv.

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman