Skogstad om skolan: Paddor ska inte ersätta pennor

Är skolan indelad i två lag, det digitala och det analoga, med det första som vill slå ut det andra? Eller spelar båda lagen i samma division? Enligt Isak Skogstad hör inte den digitala tekniken hemma i skolan, i alla fall inte som den används i dag. En alltför stor roll i undervisningen och pedagogiken spelas av paddor och appar. Skolor som satsar miljoner på ny teknik till sina elever ignorerar forskning som bevisar att den bästa metoden för barns inlärning fortfarande är pennor och papperslappar.

Text: Erick Löfdahl

Isak Skogstad är utbildad lärare och medlem i Liberalerna. Han har varit mycket aktiv i skoldebatten de senaste åren, som en återkommande gäst på ledarsidor över hela landet. Genom många egna arbetserfarenheter har han också fått en inblick i barns lärande. Dagen till ära hälsar Isak  på hos NU. Han sätter ner en rykande kopp kaffe på ett anrikt ekbord i redaktionens fikarum. Sedan börjar han att berätta om teknikens negativa inverkan på dagens svenska skolelever.

Hur kan eleverna koncentrera sig med tekniken i dagens skola? Är teknik-koncentration en ekvation som går ihop?

– Vi kan bara fokusera på en sak åt gången. Vi är begränsade rent kognitivt. Den mänskliga hjärnan har ett arbetsminne där egentligen allt tänkande sker. Det innebär att  den information som man kan processa samtidigt hos en individ är högst begränsat, och då speciellt hos barn. Våra tekniska prylar är oftast skapade för att stjäla vår uppmärksamhet. Appar i telefonen utformas för att göra oss mer beroende, det är så de blir framgångs-rika.

Även om en elev inte använder en dator, så visar studier att när klasskamraten framför håller på med sin dator, så stör det eleverna runt omkring. Elevens uppmärksamhet kommer att riktas mot vad som händer på den skärmen i stället. Men vad jag menar är att i en normal undervisningskontext så bör elevens uppmärksamhet vara riktat mot läraren, helt enkelt.

Det som stör elevens uppmärksamhet är det fullt rationellt att man försöker minimera. Det gäller inte bara teknik, men teknik är ett stort hinder, och ett hinder som man lägger mycket pengar på, för det är dyrt att köpa in dessa prylar.

Skulle alternativet vara att skolan inte köper in någon teknik över huvud taget?

– Alla moderna arbetsplatser har behov av en viss form av it. Jag hade haft svårt att jobba som lärare om det inte vore för en dator. Och jag använder teknik i klassrummet mer eller mindre varje lektion. Skillnaden är att det är jag som använder mig av teknik och inte mina elever. Jag ser helt enkelt inte behovet av att de ska ha teknik där. Med hjälp av en dator visar jag bilder i min undervisning. Jag projicerar också många artiklar, vilket gör att vi kan arbeta med högläsning i helklass.

Det jag ifrågasätter är alltså elevdatorer. Att varje elev har sin egen dator, eller iPad för den delen.

Kan det hända att det efter iPad-inköp till alla elever, inte blir några pengar över till läroböcker i budgeten?

– Precis. Det är världskänt. Lärarnas Riksförbund har gjort en undersökning av just det som visar att böcker prioriteras bort på grund av inköp av teknik. Och det tycker jag är helt galet. Om man tittar på statistik som visar hur lite elever läser, hur få tryckta böcker som de faktiskt håller i sina händer på sin fritid, då borde skolan agera kompensatoriskt.

Vi vet att allt fler elever tillbringar allt mer tid framför sina datorer hemma. Det är ju inte så att de kommer att gå miste om att lära sig att hantera en dator, absolut inte.

Det som vi riskerar med att eleverna hela tiden sitter med en dator under lektionerna, är att de inte får möta tryckta böcker och läsa det skrivna ordet eller att öva upp sin handstil. Utöver att de förlorar koncentrationen.

Är det bättre att eleverna lär sig att skriva för hand?

– Ja. Väldigt intressanta studier har kommit på senare tid som visar att man minns bättre om man skriver för hand. För man processar informationen under en längre tid i hjärnan. När man skriver på datorn dikterar man nästan. Jag är själv uppvuxen med datorer och är snabb att skriva på ett tangentbord. Det underlättar mycket. Men när jag är på föreläsningar antecknar jag alltid för hand. Det hjälper ju mig att minnas!

Skulle digital teknik kunna hjälpa eleverna i skolan på något sätt?

–Man får skilja generell digitalisering, som svensk skola tyvärr är mästare på, från digitala insatser, som är evidensgrundade. Det finns vissa program som i vissa situationer genererar höga resultat. Det finns även punktinsatser för elever med specialbehov, där man kan nyttja digital teknik till deras förmån. Ingen ifrågasätter det.

Vad jag starkt ifrågasätter är den så kallade generella digitaliseringen, att Skolverket lägger fram ett förslag inom den nationella it-satsningen, med målet att varje elev inom en treårsperiod ska ha varsin pryl, dator, iPad eller dylikt. Det finns ingen evidens som visar att det gynnar eleverna. Däremot finns det gott om evidens om att det kan missgynna eleverna. Det är en dyr satsning, vi pratar om miljarder kronor, bara för att man ska vara med på det flashiga och moderna tåget. Skolan borde ha en vetenskaplig grund snarare än att man rättar sig efter pedagogiska modenycker.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen