Stärk Sveriges grundlagar

När jag satt i riksdagen – för länge sedan – gick jag en dag runt och frågade slumpvisa riksdagskollegor hur ”portalparagrafen i den svenska grundlagen lyder”. Bara en av det 20-tal ledamöter jag frågade svarade rätt – partivännen Daniel Tarschys, som några år senare blev professor i statskunskap.

De flesta svarade: ”All makt utgår från folket” – vilket har annan innebörd än det korrekta: ”All offentlig makt utgår från folket”.

Om man i USA frågar människor kan de flesta svara på hur konstitutionen inleds: ”We, the people…” I USA har grundlagen en stark ställning. Att den bara ändrats 27 gånger sedan 1787 är talande.

Nu tillsätts en utredning för att anpassa Yttrandefrihetsgrundlagen till det digitaliserade samhället. Det är nödvändigt. Förhoppningsvis kommer utredningen att lägga förslag om att garantera Public Service oberoende.

Polen och Ungern har lärt oss att det behövs ett starkt grundlagsskydd för att inte mediernas och kulturens fria ställning samt domstolarnas oberoende ska kunna begränsas. I både Polen och Ungern har man med hjälp av en – förhoppningsvis tillfällig – majoritet kunnat göra inskränkningar i demokratins fundamentala institutioner.

Vi borde stärka de svenska grundlagarnas ställning. I Sverige skulle riksdagen kunna avskaffa demokratin på mindre än ett och ett halvt år: Majoritetsbeslut+val+nytt majoritetsbeslut. Det är lättare än i många andra länder. I Finland kan grundlagen ändras genom två beslut med val emellan, men med kvalificerad majoritet i det andra beslutet.

Det vore angeläget med en ny, bred grundlagsutredning för att stärka de svenska grundlagarna och höja trösklarna för en framtida auktoritär regering, med ambitioner av samma slag som i Polen och Ungern. Idag ligger Sverige vidöppet.

Sedan är det grundläggande inte grundlagen, utan människors engagemang och övertygelse.  En Novusundersökning förra året visade ju att 48 procent av de unga – 18-29 år – tycker att det vore bra om experter, inte regering och riksdag, fattar beslut om vad som är bäst för landet. Bara sex av tio tar starkt avstånd från att Sverige borde styras av en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdag och allmänna val.

Därför måste unga skolas in i demokratin. Ingen liberal uppgift är viktigare.

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund