Ledarkrönika: Staten ska inte lägga sig i något – förutom kvinnors reproduktiva hälsa

I den amerikanska valrörelsen 2012 gjorde några komiker en parodi på en republikansk valfilm med ett antal kvinnor som berättar att de är republikaner och inte vill att staten ska lägga sig i bankväsendet eller skolan. Sedan kommer slutklämmen att det de vill att regeringen ska lägga sig i är deras vagina.

Det var roligt då, för 12 år sedan, men har nu fått en enormt fadd eftersmak. Många är de amerikaner som fått erfara att regeringen lägger sig i deras allra mest privata. Det är märkligt att det inte alltför sällan är dem som just är för ökad valfrihet, också är för kraftigt begränsad sådan när det kommer till kvinnors reproduktiva hälsa.  

Senast i raden av radikala ledare som förespråkar kraftigt inskränkt abortlagstiftning, men samtidigt vill se minskad inblandning av staten på i princip alla andra områden, är Argentinas nyvalda president Javier Milei. Argentina liberaliserade nyligen sin abortlag och där är det nu tillåtet med abort fram till vecka 14 och abortvård är gratis. Javier Milei vill totalförbjuda abort. För mig som liberal svensk rimmar det inte alls att vara för liberalisering av i princip allt och samtidigt vilja dra tillbaka den rättighet som förbättrar livet för otaliga kvinnor, för att inte säga alla.

En förklaring är såklart konservatism. Kvinnors rättigheter är inget som står särskilt högt på agendan och det går inte att bortse från att kontroll över kvinnors reproduktiva hälsa är viktigt för att upprätthålla traditionella värderingar. Får kvinnor för många möjligheter, finns risk att de väljer självförverkligande framför äktenskap, även om de råkat bli gravida. Sedan är det ju så att preventivmedel är inte heller är populärt. Man kan inte ens få lov att välja om man vill bli gravid eller inte.

Det vi nu kan se i USA i stater där konservatismen är den ledande ideologin bland de styrande, är att fler och fler inskärningar görs mot gravida kvinnor. Hårt kritiserade reseförbud för gravida kvinnor kommer tillbaka som förslag med andra namn, men innehållet är detsamma. På andra politikområden är det oerhört viktigt att politikerna inte lägger sig i, men det är samtidigt fullt rimligt att belägga en myndig kvinna med reseförbud.

Det talas vackert om det ofödda barnets rättigheter, men det klingar falskt när man inte är ett dugg intresserad av sociala skyddsnät som skulle kunna ge många födda barn ett bättre liv. Det är också tydligt att det inte alls handlar om några ofödda barn, när man ger undantag i abortlagstiftningen för graviditeter som startat med en våldtäkt. Det kan tyckas humant med undantag (och är bättre än inget i praktiken), men bakom döljer sig en hemsk moral. Det är, med det här sättet att resonera, okej att döda ett ofött barn om mamman bara inte varit lösaktig.

Många av dem som vill inskränka aborträtten säger sig anse att abort är mord. Då är det såklart svårt att mötas, men samtidigt lyser hyckleriet igenom även här. Att se alla blivande mödrar som a) har fått missfall eller b) vill ut och resa som potentiella mördare är helt enkelt inte rimligt. Inte ens när det gäller att förhindra mord.

Valfrihet för vissa alltså. Samma gamla visa som förut.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen