Större RUT-avdrag ger fler vita jobb för unga inom barnpassning

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN myNanny

Barnpassning är ett viktigt första jobb för många unga – det är ofta det första steget in på arbetsmarknaden. På myNanny & Allakando tycker vi att det är viktigt att detta blir en bra upplevelse, där barnvakten får utbildning, försäkring och framför allt – en vit lön och en riktig merit på sitt CV. RUT-avdraget har varit avgörande för att minska svartarbetet och vi ser positivt på förslaget till höjning av avdraget under 2019.

Vi hjälper årligen över 26 000 unga människor att nå sina mål i sin skolutbildning och tusentals familjer möjlighet till en mer flexibel vardag genom våra barnpassningstjänster. I detta arbete anställer vi över 6000 personer i Sverige, ofta unga som får en första viktig arbetslivserfarenhet och merit.

Nyttjandet av RUT-tjänster har varit en succéhistoria sedan införandet 2007. Enligt arbetsgivarorganisationen Almega har RUT-tjänsterna skapat mer än 30 000 nya jobb. Samtidigt är branschen beroende av avdragen och Skatteverkets statistik talar sitt tydliga språk. Under 2016 då den socialdemokratiska regeringen valde att halvera rutavdraget, kom gensvaret omedelbart. Från att ha legat på rekordhöga siffror under december 2015 stannade tillväxten fullständigt av när de nya reglerna trädde i kraft i januari 2016.

Minskade behovet av barnpassning och läxhjälp så snabbt? Skatteverket skriver i sin rapport ”Om RUT och ROT och VITT och SVART” från 2011 att:

Är prisskillnaden stor mellan vita och svarta arbeten finns starkare incitament att köpa svart.”

I en undersökning har Skatteverket frågat ett antal personer hur de skulle agera om reduktionen av RUT-tjänster skulle tas bort. Svaret blev att mer än hälften av de tillfrågade skulle sluta helt med att köpa RUT-tjänster vitt mot faktura, medan endast en fjärdedel uppgav att de skulle köpa lika mycket som innan. Det finns alltså en tydlig koppling mellan prisläge och människors motivation att köpa hushållstjänster vitt.

Vi på Allakando och myNanny har identifierat liknande beteende hos familjer när det gäller vår satsning på barnpassning och läxhjälp. Vi såg att många familjer valde att gå över till svart barnpassning när avdraget minskade under år 2016. Detsamma gällde även i allra högsta grad för läxhjälp, där avdraget försvann helt.

Därför är det glädjande att det nu har beslutats om en höjning av taket på RUT-tjänster till 50 000 kronor per person och år. Med det ökade taket för RUT räknar vi med att 47 procent fler vita arbetstillfällen kan skapas hos oss. Detta innebär naturligtvis ökade skatteintäkter till landet, men framför allt hjälper det tusentals unga människor att få sin första riktiga merit på arbetsmarknaden.

Många av Allakandos privatlärare & myNannys barnvakter har sin första riktiga anställning hos oss. Genom att fler väljer att köpa våra tjänster kan vi ger fler unga möjligheten till en ingång på arbetsmarknaden. Det är vi glada och stolta över!

Fredrik Fridlund
VD & Grundare, Allakando & myNanny

Dela med andra
redaktionen
redaktionen