Största stödpaketet hittills till Ukraina

På tisdagen presenterade regeringen det största stödpaketet hittills till Ukraina. Paketet innehåller bland annat starkt efterågade inslag som artilleriammunition och luftvärn. Tidöpartierna framhöll att Sverige står fast i stödet till Ukraina, så länge det behövs.

Försvarsminister Pål Jonson (M) inledde presskonferensen med att markera att läget i Ukraina just nu är kärvt.

– Låt mig börja med skälen för varför vi fortsätter att stödja Ukraina. Dels handlar det om medmänsklighet och anständighet, sa han bland annat.

– Ryssland har påbörjat ett olagligt, oprovocerat och oförsvarbart krig.

På lördag den 24:e februari går kriget in på sitt tredje år sedan den fullskaliga invasionen 2022. I närtid har de pressat Ukraina på en rad platser, även om det har krävt mycket hårda strider och stora förluster, så har Ryssland haft begränsade framgångar den senaste tiden, bland annat vid staden Avdijivka.

Ryssland har också ställt om stora delar av sin ekonomi till att fungera på krigsfot, sa Jonson. Det innebär ytterligare krav på att stödet till Ukraina kan hjälpa till att matcha det.

Mikael Oscarsson från Kristdemokraterna underströk att det i förlängningen av hotet mot Ukraina också ligger ännu större risker.

– Vi får inte hamna i en situation där ”den starkes rätt” gäller. Då är risken överhängande att Moldavien och Baltikum står näst på Putins maktsträvanden, sa han.

”Förmågekoalitioner”
Försvarsminister Pål Jonson (M) fortsatte med att berätta om att Sverige tillsammans med andra länder som stödjer Ukraina ingår i en rad så kallade ”förmågekoalitioner”, det vill säga att en grupp länder samarbetar om att gemensamt bidra till att bygga upp Ukrainas förmåga inom omådet.

Det kan till exempel handla om att koordinera stödet kring vissa specifika system, så att inte Ukraina får för många olika system att hantera, med starkt ökade krav på logistik med mera. Det kan också handla om att vissa länder bidrar med själv vapensystemen, andra med ammunition och reservdelar, vissa med hjälp genom utbildning och så vidare.

Sverige deltar i fem olika förmågekoalitioner, berättade försvarsministern. Sverige ingår i koalitionerna för pansar, stridsflyg, minröjning, drönarflyg samt den maritima koalitionen.

– Förmågekoalitionerna syftar till att göra stödet mer hållbart, förutsägbart och långsiktigt, sa försvarsminister Jonson (M).

Stödet efterfrågat
– Det här är det enskilt största militära stödpaketet, och har ett värde som uppgår till 7,1 miljarder kronor, sa Oscar Sjöstedt från Sverigedemokraterna, ledamot i riksdagens finansutskott.

– Tillsammans med de tidigare paketen är vi uppe i storleksordningen 30 miljarder kronor, fortsatte han.

De fyra företrädarna för Tidöpartierna betonade också att innehållet i det här stödpaketet satts samman efter vad Ukraina efterfrågat, bland annat just med tonvikt på artilleriammunition och luftvärn.

– Stödet utgår från Ukrainas behov och från vår förmåga att stötta Ukraina, sa försvarsminister Jonson (M) bland annat.

Det innebär dock också att det mindre handlar om vad Sverige kan avvara – och att man inte längre ”plockar ur ladorna” – utan övergår till att bli gemensamma beställningar hos försvarsindustrin. Det gäller till exempel leverans av fler exemplar av det uppskattade Stridsfordon 90. Bild på stridsfordon 90 med vintermålning i snöigtt skogslandskap

– Sverige avsätter nu en miljard till upphandling av Stridsfordon 90 till Ukraina, berättade Oscarsson (KD).

Det kommer att räcka till ett tiotal fordon, som komplement till tidigare donationer och ersättning för fordon som förstörts under striderna. Leverans kommer att bli möjliga samtidigt som nya fordon levereras till Sverige.

Dert blir fråga om en längre tidshorisont än tidigare donationer, men det är samtidigt en förutsättning för att stödet ska bli mer uthålligt.

Maritimt stöd
– Kriget förs på alla arenor och Ukraina måste vinna och Ryssland förlora på alla arenor, sa Joar Forssell (L), ledamot i utrikesutskottet.

– Ukraina har ju haft en rad tydliga framgångar på den maritima arenan, där man lyckats sänka betydande ryska maritima resurser som bland annat en kryssare, flera stora transportfartyg, robotkorvetter, fortsatte Forssell (L).

Han berättade också om att Ukraina framgångsrikt använt sig av mindre båtar för att transportera förband på de ukrainska floderna och därmed kunnat slå ryska förband som de annars inte hade kunnat nå.

Därför kommer Sveriges stöd till Ukraina att inludera en maritim del. ”Stridsbåtar, gruppbåtar och undervattensvapen”, nämnde Forssell bland annat.

Regeringen har även kallat till en särskild presskonferens på eftermiddagen på Berga, Amfibiteregementets bas och med en särskild förevisning i anslutningen till presskonferensen. Artkeln kan komma att uppdateras under eftermiddagen med anledning av det.

Ulf Schyldt

Dela med andra
redaktionen
redaktionen