Studier om abortpiller dras tillbaka

För snart ett år sedan drog en domstol i delstaten Texas in rätten för läkare att förskriva mifepristone – ett läkemedel som kan framkalla medicinsk abort. Nu har studer som domstolen hänvisade till i sitt utslag dragits tillbaka.

Utslaget skapade stor uppmärksamhet eftersom delstatsdomstolen därmed gick in på den federala myndigheten FDA:s område. Det innebar också en alternativ väg för angrepp mot aborträtten i praktiken, genom att förbjuda eller drastiskt minska tillgången till medicinskt säkra aborter.

I domstolsutslaget gavs ett par av dessa artiklar stor vikt. Nu har en medicinsk tidskrift dragit tillbaka tre artiklar som varit kritiska till hur medicinen mifepristone använts, bland annat två av dem som delstatsdomstolen åberopade i sitt utslag, skriver tidskriften Nature. Artiklarna publicerades under perioden 2021 till 2023.

Förlaget Sage Journals, i vars tidskrifter artiklarna ursprungligen publicerades, berättar i ett pressmeddelande om indragningen att de uppmärksammats på potentiella problem med en av artiklarna av en läsare och då tillsatte en oberoende granskare. Klagomålet handlade dels om hur data presenterades på ett potentiellt missvisande sätt och dels också att en av artikelförfattarna varit knuten till ett abortfientligt institut utan att redovisa detta som en potentiell intressekonflikt.

Den oberoende granskaren kom fram till att flera av de inblandade författarna till artiklarna haft dessa kopplingar utan att redovisa dem öppet samt att det samma gällde minst en av de forskare som granskat artikeln innan publicering.

Sage Journals menar att detta varit oetiskt och inte följt tidskriftens regler. Efter ytterligare granskning har Sage Journals dessutom kommit fram till att studiernas upplägg varit tveksamt och insamlade data kan ha analyserats felaktigt.

Slutsatserna i dessa artiklar kan inte sägas hålla vetenskaplig nivå, uppger Nature efter intervjuer med den ursprunglige anmälaren och en rad andra verksamma specialister på reproduktiv hälsa.

Bland annat påstods i en av studierna att kvinnor som fått mifepristone förskrivet hade en onormalt hög frekvens för besök på akutmottagningar efteråt, vilket innebär att läkemedlet skulle kunna anses skapa orimligt höga bieffekter och kostnader för sjukvårdssystemet. Men detta kan alltså inte styrkas i artiklarna, skriver Nature.

Webbplatsen Retraction Watch skriver att huvudförfattaren till samtliga de tre artiklarna starkt vänder sig emot indragningen och är kritisk till åtgärden när inga direkta sakfel kunnat beläggas.

Domstolsbeslutet i Texas har överklagats och om indragningen får betydelse för den fortsatta behandlingen av målet återstår att se.

Enligt FASS finns enbart ett läkemedel i Sverige som innehåller mifepristone som verksam substans, Mifegyne.

Ulf Schyldt

Dela med andra
redaktionen
redaktionen