Tankesmedjorna: Karin Svanborg-Sjövall, Timbro

”Vi är på väg in i en politisk kultur som vi inte sett någonsin tidigare”

Detta är en kortad version av intervjun med Karin Svanborg-Sjövall publicerad i NU nr 10 2020. 

Timbro, näringslivets tankesmedja, var först på plan. Med ett tydligt uppdrag och gott om pengar kunde de stå över dagspolitiska strömningar för att prioritera långsiktigt opinionsarbete. NU har träffat avgående VD:n Karin Svanborg Sjövall. 

– Om vi jämför oss med andra länder, så har Sverige gått från att vara ganska sena på den här bollen. När Timbro grundades för 40 år sedan så var vi först. En total nyhet och något som skapade chock och förstämning. 

– Då hade vi ett opinionsbildningsklimat som bara bestod av partier, fackförbund och Svensk Arbetsgivareförening, SAF. 

– Det fanns inget twitter, inga ”medborgar-opinionsbildare”. Det fanns ett fåtal institutionella intressen som pratade med varandra men som inte pratade så mycket med ”folk”. 

– Idag så har Sverige blivit, om man läser University of Pennsylvania som har en ranking, ett av världens mest tankesmedjetäta länder. 

– Vi har kommit i fatt kan man säga.

– Det ligger helt enkelt rätt i tiden, för ganska många människor som kanske är politiskt intresserade men som kanske inte är så intresserade av partiapparaternas maskineri. Dom behöver någon annanstans att ta vägen. Vilket har gjort det ganska enkelt för mig att rekrytera. 

Timbros förhållande till partierna har i vissa avseenden varit en balansgång, menar Karin Svanborg Sjövall.

– Traditionellt har Moderaterna haft en stark ställning bland medarbetarna. Men jag brukar opponera mig när folk säger att Timbro är ”Moderaternas tankesmedja”, för så har jag inte uppfattat att det har varit. Det har funnits ett antal profiler som har kommit att prägla bilden ganska mycket. Men jag skulle säga att vi har varit ganska allmänborgerliga. 

– Så länge jag har haft en överblick, så har det funnits en blandning av folk som har partipolitisk bakgrund och folk som inte har det. Och det är den blandningen som är intressant. 

– Det är inte så konstigt att det, i ett land som Sverige som inte är särskilt stort, bland många människor som har ett samhällspolitiskt intresse, vid något tillfälle har engagerat sig partipolitiskt. 

– Samtidigt var ett av syftena med att grunda Timbro, att näringslivet uppfattade att det inte gick att lita på borgerliga partier. 

– Det var meningslöst med lobbying. Om hela problemformuleringen var fel från första början, kunde man använda sig av lobbying för att stoppa dumheter. Men man kunde inte få partierna att göra rätt. 

Det var ett stort steg för Timbro att börja arbeta med mer konkreta frågor än tidigare, berättar Karin Svanborg-Sjövall.

– Jag är, såvitt jag vet, den enda Timbro-VD som sagt att vi ska hålla på med policy, också. Och det försiggicks av en ganska intensiv diskussion i vår styrelse, om det gick att göra eller om vi skulle lägga oss för nära den praktiska politiken och behöva kompromissa med nyhetsvärde och radikalitet, vårt uppdrag att ”spränga nytt utrymme” i debatten. 

– Skälet till att jag tycker det var vettigt är dels att jag menar att man kan använda policy som opinionsbildning. 

– Merparten av de förslag vi släpper ska ligga strax bortanför det som är politiskt möjligt här och nu. De ska vara inlägg i debatten men samtidigt så konkreta och genomarbetade att det finns något att bygga vidare på för någon som är intresserad av att ta frågan vidare politiskt.

Det händer att förslag som lanseras från Timbro möter starkt motstånd, och det är kanske rent av en del av syftet, säger Karin Svanborg-Sjövall.

– Ta ett förslag som blev väldigt omdebatterat, som handlade om att man borde halvera föräldraförsäkringen. Det förslaget släppte vi förra året och det blev ett jävla liv, på ren svenska. Vilket förstås var meningen. 

– Först var många jättearga, eller skrattade åt oss, och sa att det här var helt vansinnigt. 

– Sen plötsligt uppstår en diskussion, när folk börjar diskutera på allvar om det är vettigt att vi lägger mer på att framför allt kvinnor ska vara hemma, borta från arbetsmarknaden, än vad vi lägger på Polisen. 

– Om man skulle gå på vårt förslag, var hamnar vi då i en internationell jämförelse? Ja, på samma nivå som Island. Det är inte ett land som Saudiarabien vi pratar om. 

– Och det var ju ett sätt att spela in information när det fanns en pågående utredning som vi var rädda för skulle sluta med att föreslå att man ville utöka föräldraledigheten ännu mer. 

– Men också ett sätt att få upp en diskussion om prioriteringar. 

Karin Svanborg-Sjövall menar att tankesmedjornas roll blir viktigare i dagens förvirrade och rörliga politiska landskap.

– Där har tankesmedjorna en roll. Ta Katalys, som jag tycker är den mest framgångsrika konkurrenten vi har på motståndarsidan. Daniel Suhonen verkar ju på exakt samma sätt som Timbro har gjort sen vi grundades.

– Han flyttar debatter i sitt läger, på ett sätt som Socialdemokraterna själva inte har klarat av.

– Men då krävs en långsiktighet och en ihärdighet. Och framför allt att man inte är för rädd för att ta risk. 

– Är du rädd för att ta risker, är det andra som kommer att sätta agendan åt dig. 

– Där tycker jag att partierna ganska ofta återfinns.  

 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen