Tankesmedjorna: Ulrica Schenström, Fores

”Framför allt är jag väldigt intresserad av lösningarna”

Detta är en kortad version av intervjun med Ulrica Schenström publicerad i NU nr 11 2020. 

När frågan kom om hon ville bli VD för tankesmedjan Fores var svaret inte ett självklart ja, även om Ulrica Schenströms bakgrund förberett henne väl för detta.

– Men jag funderade och landade i att det är ungefär som att vara ett barn i en leksaksaffär. Jag tycker det ska bli fantastiskt roligt att leta efter lösningar på reformfrågor, säger hon.

NU möter Ulrica Schenström under en hektisk vecka, fullpackad med möten och intervjuer. Det är några dagar kvar tills hon tillträder på Fores.

– Jag älskar ju att hålla på med reformer, lösa samhällsproblem och göra riktiga bedömningar och har alltid omgett mig med många människor med forskningsbakgrund.

Ulrica Schenström var med byggde upp Nya Moderaterna i början av 2000-talet, en resa som hon menar i allra högsta grad passar in i beskrivningen ovan. Hon har varit engagerad i Moderaterna, var med och formade allianssamarbetet och verkade som statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt. De senaste åren har Ulrica Schenström arbetat som konsult inom näringslivet, men också flitigt deltagit i samhällsdebatten som kommentator och debattör.

Vad tror du att du kan tillföra Fores?
– Jag är van vid att debattera, diskutera, ta plats i media. Att vara en del i reformdebatten. Men framför allt är jag väldigt intresserad av lösningarna.

– Jag önskar snarare titta i spåkulan och se vad som händer längre fram. Och det skulle egentligen politiken också behöva göra, men jag tror inte politiken har tid att göra det idag.

När du pratar om Fores känns det lösningsinriktat. Var det något som attraherade dig?
– Fores är reformsmedja, det är forskare som ska titta på praktiska reformer. Det tilltalar mig. Jag har, oavsett vilken typ av jobb eller position jag haft, alltid varit inriktad på att vara väldigt konkret.

Om du tittar inte bara på den idéutveckling som sker i Fores utan även inom andra tankesmedjor, hur tycker du den fungerar?
– Alla tankesmedjorna måste ju själva definiera vilket arbete de ska göra. Det ska bli väldigt spännande att se vem som kommer till Timbro naturligtvis, där jag i stor utsträckning växt upp under mitt politiska liv. Timbro har varit mer idéinriktat, men Karin Svanborg-Sjövall har ju också tagit in mer av det praktiska – det som jag tycker är så spännande – när hon tittat på en ny skattereform bland annat. Och det tror jag är jätteviktigt.

– Framför allt tror jag att ju fler som jobbar med mer konkret lösningar i en tid med enorm polarisering, desto mer relevant blir det och fler knastertorra, riktiga förslag.

Tankesmedjan Fores grundades 2007 av Centerpartiet, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Bertil Ohlin-institutet. Den är partipolitiskt obunden, men bakom står en rad gröna och liberala organisationer och personer.

Fores historia, med en folkbildningstradition, präglar den verksamheten idag?
– Ja, absolut, det är en bildningsbakgrund, och det ger en känsla för att det man gör ska ha relevans i forskning. Alla som jobbar här är uttalade liberaler – men av olika slag naturligtvis.

Hur ser du på kopplingen mellan tankesmedja och parti?
– Tankesmedjan ska vara i allra högsta grad vara fristående och neutral. Om det sedan finns partier som är intresserade av att lyssna på och ta till sig förslag, det ska man ju inte stoppa.

– Jag ser ju gärna Fores som ett reformdebattorg där näringsliv, akademi, politik och media som är intresserade av konkreta reformförslag kan mötas.

Vad ser du för framtida fokusområden för Fores?
– Nu är det svårt att säga något innan jag har tillträtt. Det som fungerat bra och fortfarande är relevant ska naturligtvis vara kvar. Jag kommer att skynda långsamt, det finns ingen anledning att ändra något som fungerar väl. Men jag ett antal saker som jag ser framför mig: Hur kommer det se ut på arbetsmarknaden framöver när det sker skiften med digitalisering/AI och vilka kommer inneha de kvalificerade jobben i framtiden till exempel. Jag ser att det är spännande områden för framtiden och det är många olika system som kommer behöva ses över.

– Sedan tror jag också som liberal tankesmedja är det väldigt viktigt att värna sunda företag.

Hur viktigt är det att tänka nya tankar?
– Man måste väl tänka nytt varje dag, eftersom världen förändras hela tiden. Jag gör alltid en väldigt bred analys av det politiska läget och det kan förändras i morgon. Man måste alltid vara i ständig förändring.

– Polarisering handlar om rädsla. Att bidra till polarisering kommer inte göra det politiska samtalet mer konkret eller bättre.

Samtidigt är Ulrica Schenström inte rädd för att vända och vrida även på obekväma och känsliga frågor.

– Reformpolitik måste handla om att prata om elefanten i rummet. Och om då folk blir arga, då får de bli det. Då kanske vi får en reformdebatt istället för att ha en polariserande diskussion.

Man kan ju se de olika tankesmedjorna som poler idémässigt, vilken är Fores motpol?
– Jag vet inte om vi har någon motpol. Däremot skulle jag gärna kroka arm med alla andra tankesmedjor som är intresserad av det politiska innehållet, oavsett om det är Katalys, Timbro eller Tiden. Om Daniel Suhonen och jag kan stå och efterfråga reformer, dessutom få fram några förslag och bråka om innehållet i dem – då har vi nått långt.

Text: Fia Björklund

Dela med andra
redaktionen
redaktionen