Tre kandidater vill ta över i ­Liberala kvinnor

Enligt Vallokalsundersökningen hade KD större förtroende hos väljarna för sin jämställdhetspolitik än L. Behöver Liberalerna vässa sin feministiska profil? NU har intervjuat de tre kandidaterna till ny ordförande för Liberala kvinnor.

Cecilia Elving är valberedningens förslag, och hon sätter målet högt när det gäller hennes vision för förbundet.
– Liberala Kvinnor ska vara med och leda svensk jämställdhetsdebatt och ta kampen för kvinnors frihet mot nationalister, fundamentalister och konservativa.

– Liberala Kvinnor ska vara en effektiv feministisk blåslampa som ser till att Liberalerna har jämställdhet som en av sina viktigaste frågor och att Liberalerna ger samma förutsättningar till kvinnor som till män att engagera sig politiskt.

– Jag har också en tydlig vision för hur jag vill hjälpa distrikten att växa och få mer inflytande i sina länsförbund. En del är att hitta externa medel till Liberala Kvinnor och öka kanslistödet till distrikten med medlemshantering, stomartiklar och färdiga paket med medlemsaktiviteter.

– En annan är att se över kommunikationsvägarna mellan centralstyrelsen och distrikten.

– En tredje är mentorsskap.

Christina Örnebjär, som lämnade sin riksdagsplats för Örebro län efter valet, tar ett ideologiskt avstamp när hon berättar hur hon vill se förbundet utveckla sig.
– Liberal Feminism är en fråga om allas rätt till frihet oavsett kön. Staten ska genom lagstiftning och rättsapparaten ge kvinnor och barn det skydd som borde vara självklart.

– Jag vill utveckla organisationen så medlemmarna blir inkluderade och delaktiga i processer, inte minst som den här vid ett ledarbyte.

– Jag vill bredda den feministiska debatten så att alla inte bara ÄR berörda utan känner sig berörda. Det finns ständigt nya slag att vinna men det är minst lika viktigt att försvara den mark vi redan erövrat.

Att Gabriella Ohlzon tog steget in i Liberalerna nyligen, från att ha lett organisationen Me Too Sweden, avhåller henne inte från att ta upp kampen med sina medtävlare.
– Min vision är att Liberala Kvinnor ska bli Sveriges största kvinnoförbund som attraherar kvinnor i alla åldrar och med olika bakgrund.

– Liberala Kvinnor ska ha stor inverkan och genomslagskraft i samhället.

En viktig fråga är vilka erfarenheter de tre kandidaterna tar med sig in i arbetet. De har rätt olika bakgrund, men alla tre har ett djupt engagemang för jämställdhet och feminism bakom sig.
– Jag arrangerade den stora metoo manifestationen på Sergels torg i Stockholm 2017, berättar Gabriella Ohlzon.

– Därefter grundade jag den ideella organisationen Me Too Sweden som haft en stor inverkan i den feministiska debatten det senaste året.

– Jag har arrangerat flera manifestationer mot våld mot kvinnor tillsammans med bl.a med UN Women Nationell Kommitté Sverige. Jag har även åkt runt i Sverige och utbildat unga, lärare och arbetsgivare inom våld i nära relationer, sexuellt våld och hedersvåld.

– Utöver det så har jag tillsammans med Me Too Sweden agerat blåslampa och bildat opinion inom feministiska frågor i samhället. För detta arbetet har jag bland annat blivit utsedd till Årets Superwoman 2018 utsedd av UN Women Sverige, blivit tilldelad Stora Kommunikatörspriset 2018 av Sveriges Kommunikatörer och blivit utsedd till en av Näringslivets 150 Superkommunikatörer 2018 av branschtidningen Resumé.

– Alla dessa erfarenheter i kombination med mitt breda kontaktnät och driv tror jag kommer bidra mycket till LKs fortsatta arbete. Om jag blir vald till ordförande så kommer jag ta tjänstledigt och jobba heltid med Liberala Kvinnor. Det tror jag är helt nödvändigt och jag vill hinna åka runt till de olika LK distrikten för att tillsammans med dem sätta agendan för tiden framöver.

Cecilia Elving är den av de tre som varit mest synlig inom Liberala kvinnor.
– Jag har varit engagerad i Liberala kvinnor i snart tio år och har varit ordförande för Liberala Kvinnor i Stockholms län och suttit i centralstyrelsen.

– Under de senaste tjugo åren har jag arbetat för ökad jämställdhet på en rad olika sätt och i en rad olika organisationer. Som utbildare och projektledare, som styrelseledamot, som aktivist och som politiker.

Hon är också lokalpolitiskt engagerad i Region Stockholm.

– Idag är jag ordförande för kulturnämnden i Region Stockholm och är sjukvårdspolitiker med fokus på kvinnosjukvården.

– Jag har stor erfarenhet av att driva igenom jämställdhetspolitik både regionalt och nationellt och har ett mycket stort kontaktnät både inom Liberalerna och inom jämställdhetsorganisationer i Sverige.

– Mina erfarenheter av att arbeta med fundraising och som organisationsutvecklare och Medlemsutvecklingschef tar jag med mig till arbetet med att utveckla organisationen och hjälpa distrikten växa.

Christina Örnebjär har vid sidan om riksdagsuppdraget 2015-2018, haft flera roller som ledare i olika sammanhang.
– Ledarskap som sådant är inte nytt. Bortsett från att jag ofta haft den typen av uppgifter när jag jobbat har jag varit oppositionsråd och gruppledare för Liberalerna i Kumla.

– Genom tydliga mål och genom att ha otroligt roligt tillsammans blev vi en av de mest framgångsrika föreningarna i valet 2014. På samma sätt vill jag arbeta i LK.

– Mina erfarenheter från att ha varit riksdagsledamot men också min egen uppväxt gör att jag är övertygad om att jag kan göra en insats. Jag växte upp med en enastående mamma som trots att vi inte hade några marginaler alls ändå aldrig fick mig att känna mig utsatt eller mindre värd. Tvärtom.

– Min bakgrund har också gett mig stor förståelse för hur lätt det är att hamna i exempelvis hemlöshet eller missbruk och hur viktigt det är att kunna stå på egna ben, ha en utbildning att falla tillbaka på och ett jobb för att så småningom kunna leva på pensionen.

Vad bör Liberala kvinnors roll vara i förhållande till Liberalerna?
– LK ska givetvis ha en god relation till Liberalerna, säger Christina Örnebjär.

– Men ska samtidigt vara självständigt och fristående nog att kunna vara obekväm, en blåslampa och ständig påminnelse. Där Liberalerna inte kan eller vill gå fram av olika skäl måste LK ta fanan i hand och visa vägen.

– Liberalerna tappade bort jämställdhetsfrågorna i valrörelsen, menar Cecilia Elving.

– Jag vill att Liberala Kvinnor ska vara en effektiv feministisk blåslampa som ser till att det misstaget aldrig upprepas. Jag vill också att Liberala Kvinnor ska vara en tillgång för vårt parti i en orolig tid. En organisation som är med och leder svensk jämställdhetsdebatt och som hjälper Liberalerna att nå ut med liberal jämställdhetspolitik i breda frågor.

– LK ska vara en tydlig feministisk aktör och påverka Liberalerna till att jobba ännu mer med jämställdhetsfrågor, instämmer Gabriella Ohlzon.

Vilka frågor är viktigast för LK att arbeta med, de kommande åren?
– Jag tycker att Gulan Avci har varit väldigt duktig på att trycka på i frågor som rör hedersförtryck, barnäktenskap och könsstympning, säger Gabriella Ohlzon.

– Det är jätteviktiga frågor och det måste vi fortsätta med men vi måste också lyfta fram frågor som rör vilken kvinna som helst. Till exempel förlossningsvård, våld i nära relationer, sexuellt våld, diskriminering i arbetslivet m.m.

– Det är väldigt viktigt att Liberala Kvinnor är tydliga och -vågar fortsätta säga ifrån samt sätta agendan.

– Jag skulle gärna se att Liberala Kvinnor startar ett mentorsprogram för unga kvinnor som vill engagera sig inom Liberalerna. På så sätt kan vi ta tillvara på talang, lyfta unga kvinnor samt förbereda dem på att ta plats inom Liberalerna.

Christina Örnebjär har en lång lista, hon har tilloch med lämnat en motion till LK:s landsmöte.
– Jag lämnade in en lång motion till landsmötet med olika områden jag vill ska upp på dagordningen. Jag vill ha mer politik för extra utsatta kvinnor i exempelvis hemlöshet, trafficking, prostitution, missbruk och våld i nära relationer. Jag skulle också önska ett omtag kring altruistiskt värdmödraskap.

– Dessutom vill jag prata mer ekonomi. För många kvinnor är möjlighet till ett ”fuck-off” kapital som ger frihet att välja sin egen väg i det närmaste en utopi. Förskolans och skolans roll är central men även konstruktioner som rör olika trygghetssystem är viktigt.

– Föräldraförsäkringen och vab- dagar påverkar möjligheten att arbeta och kombinera föräldraskap med egen inkomst. Den egna inkomsten – den egna ekonomiska verkligheten – kommer i alla lägen påverka kvinnors möjlighet till frihet.

– Därför är kvinnors ekonomiska frihet det absolut mest central oavsett vilken utbildning man har eller vilket yrke man utövar. I slutändan avgör livsinkomsten även hur man kan leva sina sista år.

Cecilia Elving vill särskilt framhålla arbetet för utsatta kvinnor.
– Vår röst måste ljuda starkast för de kvinnor som har minst frihet; kvinnor som lever i hedersrelaterat våld och förtryck och kvinnor som utsätts för våld. Unga och årsrika kvinnor är särskilt utsatta.

– Jag vill också att Liberala Kvinnor stärker sin profil när det gäller kvinnors situation på arbetsmarknaden.

– Nu är en tid när vi måste fortsätta framåt och öka kvinnors frihet samtidigt som vi står raka i blåsten emot de krafter som vill bakåt. Liberala feminister behövs mer än på mycket länge, avslutar Cecilia Elving.

Ulf Schyldt

KORT OM KANDIDATERNA

Cecilia Elving

Ålder: 39 år
Familj: Två barn 4 och 7 år och min man Jeremiah.
Arbete: Egen företagare. Civilekonom med en Masterexamen i organisation och ledarskap.
Fritidsintresse: Föreningsliv! Har varit engagerad i olika föreningar sedan jag var 10 år. Att umgås med familj och vänner, gärna i naturen. Kultur i alla former.
Senast lästa bok: Barnbok om Ella Fitzgerald

Gabriella Ohlzon

Ålder: 23 år
Familj: Sambon Ken, 27 år
Arbete: Account Manager på Just Arrived, företaget som hjälper utrikesfödda in på arbetsmarknaden.
Fritidsintresse: Träna styrkelyft, resa och kolla serier.
Senast lästa bok: Becoming av Michelle Obama

Christina Örnebjär

Ålder: Fyller 40 första mars!
Familj: Två underbara tonåringar (jo faktiskt, de är toppen!) tillsammans med maken.
Arbete: Lärare.
Fritidsintresse: Läser ohemult mycket och har i övrigt en tendens att totalt nörda ner i det som jag just nu tycker är roligt. När jag lärde mig att virka gick jag all in så nu har jag tre flyttkartonger med garn…
Senast lästa bok: Berättelsen om O

Dela med andra
redaktionen
redaktionen