Trump borde läsa Bertil Ohlin

USA:s nyvalde president Donald Trump har sagt att han aldrig läser böcker. Oroande i sig. Dessutom är hans främsta profilfråga protektionismen. Det som säljs i USA ska tillverkas i USA. Naturligtvis känner han inte till Bertil Ohlin.

Bertil Ohlin var ju rekordung professor i nationalekonomi, folkpartiledare 1944-67 och fick 1977 nobelpriset i ekonomi för sin världshandelsteori. Det var den teorin som definitivt dödade merkantilismens tankar om att när ett land vinner på handel måste ett annat förlora.

Tvärtom är det så att ett land exporterar det som man har mycket och billigt av och importerar det som man behöver. På Bertil Ohlins tid handlade det om svensk export av järn, stål, skog och verkstadsprodukter. Och import av bland annat livsmedel. På senare tid om en svensk välutbildad arbetskraft som har skapat grund för export. Ett land drar nytta av både sina egna fördelar och handelspartnernas. Produkter kan därmed göras i stora serier där de tillverkas billigast.

Hela världen vinner på världshandeln, ett land kan konsumera fler sorts varor än det kan producera och välfärden ökar.

Många tycks i dag uppleva att tillvaron ”går åt fel håll”. Och det kan ju stämma i det enskilda fallet och det enskilda landet. Men ser vi på världen som helhet – läs till exempel Johan Norbergs internationellt uppmärksammade bok ”Progress” – så lever människor längre, barnadödligheten har gått ner, så få har aldrig drabbats av svält. Vi stirrar oss blinda på kortsiktiga, lokalt bundna, tendenser; samtidigt går världen åt rätt håll.

Nu har vi fått en amerikansk president som inte bryr sig om omvärlden och som inte kan historien. Den stora 30-talsdepressionen triggades av att USA höjde tullarna. Då föll världshandeln kraftigt och därmed tillväxt och efterfrågan. Följden blev en ekonomisk katastrof och massarbetslöshet.

Vi kan lära av Bertil Ohlin att ett land som inte har attraktiva naturtillgångar måste satsa stenhårt på utbildning och innovationsklimat. Men den viktigaste lärdomen är att globalisering visserligen utjämnar världens ekonomi, men ökar hela världens välstånd. Tyvärr tycks det inte vara något som USA:s nye president har lärt sig.

Olle Wästberg 

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund