Utbildning viktig i framtidsvision

Marine Le Pen fick i det franska valet stort stöd bland arbetarväljare, främst utanför de stora städerna. Ungefär på samma sätt som Donald Trump. Att just arbetare i traditionella industrier röstar på populister tolkas ofta som en reaktion mot globaliseringen. Men det ska nog än mer ses som ett motstånd mot automatiseringen.
Allt fler jobb slås ut av it-baserade tjänster och metoder. Stefan Fölster kom för några år sedan med en viktig skrift: ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år.”

Han visade på arbeten som med all sannolikhet försvinner: Skogsmästare, präster och speciallärare löper minst risk, medan kassapersonal, försäljare och maskinoperatörer, fotomodeller och chaufförer tillhör de jobb som sannolikt ersätts av digitala lösningar.

Historien visar att teknisk utveckling aldrig går att stoppa. ”Ludditerna” eller maskinstormarna var en rörelse som i början av 1800-talet protesterade mot ny teknologi genom att förstöra textilmaskiner. Ordet sabotage kommer från historien om franska textilarbetare som slängde in sina träskor, sabots, i de nya maskindrivna vävstolarna.

I dag saboterar de utsatta inte maskinerna, det går knappast med servrar, men väljer ofta att rösta på högerpopulister. Eftersom automatiseringen och digitaliseringen kommer att accelerera är detta något som den demokratiska politiken måste hantera. (Tillsammans med Demokratiutredningens huvudsekreterare Daniel Lindvall kommer jag i september med boken ”Folkstyret i rädslans tid” som delvis handlar om detta.)

Svaret ligger på flera plan. Människor måste känna att de är lyssnade på och ha demokratiska alternativ att rösta på. Den svenska politiken har blivit alltför sluten och elitiserad. Det ger de auktoritära populisterna argument.

Det duger inte att i det politiska klimat som vi har i dag enbart komma med, nog så kloka, konkreta förslag och reformer. Det måste finnas en tydlig framtidsvision om hur män-niskor ska kunna utvecklas, frigöras och få del av tillväxten också i en annan framtid. En central del av en sådan vision är hur människor ska kunna garanteras utbildning som gör dem starka i det digitaliserade samhället. Inget liberalt uppdrag är viktigare. Just utbildning/kunskap som centrum i samhällsvisionen har varit liberalers fokus ända sedan 1700-talet.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen