Vad är landsmötets uppgift?

Utan att förringa vägvalets vikt, är det nog ­avgörande att Liberalernas förestående ­landsmöte inte blir det tredje landsmötet på raken som debatterar partiets inriktning som om det inte redan prövat båda de möjliga vägarnas i dagens politiska landskap och har tappat väljare oavsett. 

Två partiråd och tre landsmöten över fem år har stött och blött frågan om vilken väg partiet ska följa. Stundtals har ­debatten varit lika skoningslös som verklighetsfrämmande, när fraktioner av procent i opinionsundersökningar och valresultat har jämförts och en uppgång på 0,1 procentenhet mellan två mätningar har åberopats som om det hade någon betydelse. 

Den enda säkra slutsatsen som kan dras är att väljarna inte gärna rosar ett parti som är upptaget med att älta interna ­strider.

Både efter januariavtalet och under Tidöavtalet har opinionssiffrorna varit stadigt parkerade under fyraprocentsspärren. Stalltipset är dock fortfarande att de flesta partier – möjligen alla åtta – kommer att hålla sig kvar i riksdagen 2026. Det är så det ser ut i Sverige, det är lättare att ta sig in än åka ut. 

Och kanske representerar opinionsläget vi sett de senaste fyra, fem åren mer ett nytt synsätt än exakta avläsningar av vad väljarna anser om de olika partierna? Kanske får vi anledning att återkomma till den frågan längre fram. 

Det borde ­därför vara ­möjligt att släppa den existentiella ångesten för en stund och istället tillsammans blicka framåt. Mycket av dagspolitiken är förstås låst genom överenskommelser i Tidöavtalet – men det är på kort sikt. Hur blir det längre fram? Det Liberalerna ­behöver mer än någonsin är en berättelse som talar om för ­väljarna vad nyttan är med att rösta på ett liberalt parti. 

Hur ska Sverige se ut när dagens skolbarn gått genom ­kunskapsskolan som L bygger nu och kommer ut på morgondagens arbetsmarknad? De sociala trygghetssystemen, vem är de till för? Hur ser Sveriges säkerhetspolitik ut i framtiden? Efter att ha tjatat i 30 år om Nato, vad händer nu?

Det är den typen av frågor som landsmötet bör syssla med, för att försöka återuppbygga en väljarbas som övergett partiet. Även om stalltipset är att partier kan rädda sig tillbaka över spärren kommer det inte ske om partiet inte kan visa att det behövs i svensk politik.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen