Vårdköerna växer, friheten minskar

Hälsa är en frihetsfråga. När vi är friska kan vi verka med full kraft. Bra vård utan väntan, för alla, är en i högsta grad liberal hjärtefråga. Vi har viktiga liberala strider att ta mot en socialdemokratisk regering och sjukvårdsminister vars kraft läggs på att stoppa människors valfrihet och motarbeta vårdgivare, i stället för att motverka vårdköer.

Vårdköerna och överbeläggningarna växer snabbt i många landsting och regioner där de rödgröna styr. Svensk hälso- och sjukvård behöver politiskt ledarskap.

Sjukvårdsministern pekar finger åt mitt eget landsting i Stockholm trots att vi har kortast köer i landet när det gäller specialistvård, färre överbeläggningar och högre förtroende för vården hos allmänheten än rikssnittet. Ministerns kritik har en enda orsak: att det är Liberalerna och Alliansen som styr.

Runt om i landet tar Liberalerna strid för en modern hälso- och sjukvård som ger patienterna rätt vård, i tid, använder digitaliseringens möjligheter för att förbättra vården och låter privata vårdaktörer bidra. Vi förstår att det behövs fler, inte färre, som erbjuder vård.

En av mina vänner har en väldigt ovanlig sjukdom. Hon kan leva ett rikt liv med arbete, familj och vänner men det bygger på att vården fungerar. För henne är specialisten på hennes sjukdom den naturliga kontakten med vården. Samtidigt är hon själv den största specialisten. Tillsammans med läkare, sjuksköterskor och andra behöver hon vara en del i vårdteamet runt sig själv. Att välja vårdgivare är naturligtvis helt avgörande för att hon ska känna att livet fungerar. Hon har rätt att vara en människa fullt ut – inte reduceras till en diagnos.

När jag tänker på min vän känner jag behovet av liberal politik. Människors möjlighet att välja vård är en verklig frihetsfråga. En frihet som måste försvaras, och utökas, i Sverige och Europa.

Behovet av liberalism flammar också upp när socialdemokratiska sjukvårdspolitiker, i landstinget men också sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gång till gång går till angrepp mot vårdvalen. De sägs öka för snabbt och kosta för mycket pengar. Ibland blir jag så arg att jag måste ta några djupa andetag innan jag reagerar. Förstår de verkligen inte sambanden, är de dåligt pålästa, eller är dessa socialdemokrater så genuint ointresserade av människors behov och vilja?

Vårdval = vård. När vårdvalen växer är det för att fler människor får vård och använder sin valfrihet. Ingen vårdgivare får mer pengar utan att ha gett fler patienter vård. Självklart kostar det mer att ge människor vård än att låta dem vänta i långa köer. Sjukvårdsministern och hans kolleger sätter systemen före individen. Rödgrön politik leder till mindre vård – och längre vårdköer.

Liberal politik är att ge människor vård utan väntan. Vi behöver en ny, modern kömiljard i stället för den som sjukvårdsministern avskaffade. En kömiljard som ser till hela vårdkedjan och inte bara när man får sitt första besök.

Att välja vård, och få vård utan väntan, handlar om människors frihet. En frihet värd att försvara.

Anna Starbrink

Dela med andra
redaktionen
redaktionen