Varför motarbeta den lilla medborgaren?

Riksdagspolitiker, varför envisas ni med att motarbeta den lilla medborgaren och det proaktiva arbete som svenskt föreningsliv bidrar med? Individers enskilda våld, destruktiva beteende och myndigheters frånvaro av lagstadgade insatser drabbar främst kvinnor och barn. Det är inte unikt för Sverige men varför skall vi fortsätta att acceptera dessa brott oaktat gärningsperson, enskild eller juridisk sådan?

Det har länge funnits behov av att gå samman för att få till en förändring för de som dagligen trakasseras, hotas, misshandlas samt våldtas både fysiskt och verbalt.

Arbetet att stärka individens delaktighet i samhället och säkerhet, både faktiskt och upplevd, kan göras på många sätt. För ett väl fungerande vardag och personlig välfärd krävs det olika nätverk.

För många är föreningslivet ett sätt att få stöd, råd, socialt umgänge, återhämtning och ibland även rättsligt stöd eller en väg tillbaka till samhällsgemenskapen från tidigare utanförskap eller kriminellt förflutet.

Den farligaste personen i en människas liv är oftast den vederbörande har eller har haft en relation med. Speciellt farligt kan det även vara för gemensamma barn. Våld mot kvinnor och barn, men även våld i alla övriga former förtjänar omgående politisk handlingskraft i form av lagförslag, reformer och insatser som angriper detta omfattande samhällsproblem i alla dess komponenter.

Tyvärr reducerar man, från statligt håll, årligen detta föreningsstöd trots de proaktiva fördelarna som det innebär för den enskilde personen. Därför är det dags att låta föreningslivet komma till tals då dagens politiker inte tycks förstå kraften i det arbete som landets drygt 200 000 ideella föreningar årligen uträttar. Trots att det finns många färdiga förslag som redan utretts och samlar brett stöd i riksdagen har landets regeringar inte lagt fram dessa som lagstiftning. Politikernas ord behöver bli till reell handling inte bara valfläsk och floskler.

Människor som är delaktiga i en positiv samhällsverksamhet är mer benägna att hantera konflikter på en mänsklig nivå, utan att låta sina förhistoriska instinkter få övertaget över den intelligenta och moderna människan.

Det finns ett stort behov av samarbete mellan politiska partier och föreningslivet. Det är ett unikt tillfälle för ett politiskt skifte och hög tid att ta ett steg framåt för att arbeta proaktivt för mer demokrati, reducerat våld i samhället och att stärka både ung som gammal genom ett levande föreningsliv i både kreativ eller politisk form.

Föreningsarbete bedrivs både nationellt och internationellt. Från lokal hembygdsförening till global miljörörelse. Oavsett om man startar erksamhet som senior eller ung tonårstjej så är det en bidragande faktor till det öppna politiska klimat vi har i vårt land och det som även gör Sverige unikt, både kulturellt och humanitärt.

Låt oss vidareutveckla det som gör vårt land unikt; demokrati, frihet, vår vilja att utveckla oss själv och andra samt att arbeta med att förändra det politiska klimatet och skapa förutsättningar för ett politiskt skifte i medborgarens tjänst, inte som en språngbräda för enskild riksdagsledamots karriärdrömmar.

James Brocka
Fristående demokratiska partier och politiskt oberoende föreningar i samverkan genom Politiskt Skifte 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen