Vi har svikit när det gäller hedersvåld

Frågor om hederskultur har länge varit i det närmaste tabubelagda. Liberalernas partiledare Jan Björklund har under senare tid besökt flera organisationer som arbetar med dessa frågor för att lära mer. NU fick ett samtal med honom om hedersvåld och hederskultur.

– Vi står inför den största jämställdhetsutmaningen på mycket länge i vårt land. För 100 år sedan handlade kampen om rösträtt och sedan under efterkrigstiden har det handlat om kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden, sambeskattning och föräldraledighet. Nu står vi inför ytterligare en utmaning, säger Jan Björklund.

Han pekar på att det i dag är många unga kvinnor och flickor som förtrycks i vårt samhälle, inte minst i utanförskapsområden.

– Dessa områden får inte bli enklaver där liberala svenska värderingar inte når in, säger han.

l Det har gått 14 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin egen far, men det är först nu som man börjar tala om hedersvåld och -hederskultur. Varför har det dröjt så länge?

– Det är ett svek från det svenska samhället och det har att göra med att priset för att ta upp frågor om detta har varit högt. Den som har försökt har blivit anklagad för att vara islamofob, rasist och allt möjligt annat. En del uppfattar det som om man angriper själva invandringen, vilket inte är samma sak, säger Jan Björklund.

– Vi som anser att Sverige ska ha en human flyktingpolitik, vi måste också våga tala om, diskutera och bekämpa hederskultur och annat som följer av detta. Nyamko Sabuni vågade, även om hon blev hårt kritiserad också inifrån vårt parti, men hon var helt rätt ute. Nu förs den kampen vidare av bland annat Liberala kvinnors ordförande -Gulan Avci.

Men alla partiers företrädare är inte lika på hugget i dessa frågor, enligt honom. I partiledardebatten i riksdagen för några veckor sedan lyfte Jan Björklund just detta. Han sade då:

”Jag är innerligt trött på dessa så kallade vänsterfeminister, som inte törs tala klartext om hedersvåld av rädsla för att peka ut vissa grupper som är invandrare. De kallar sig vänsterfeminister, men när det kommer till kritan är de mycket mer vänster än feminister. Feminismen behövs inte bara på Södermalm. Den behövs också i Rinkeby, i Biskopsgården och i Rosengård.”

Under lliansregeringens tid skärptes lagen när det gäller tvångsäktenskap. Sedan den 1 juli 2014 är äktenskapstvång förbjudet. Även förberedande gärningar, som exempelvis ”vilseledande till tvångsäktenskapsresa” har kriminaliserats.

Sveriges television rapporterade helt nyligen om att 65 fall hittills har polisanmälts, men att de allra flesta anmälningarna har lagts ner och ingen har lett till åtal.

– Vi måste ta tag i detta. Det är mycket märkligt och pekar på en inkompetens hos rättsväsendet om hur dessa frågor ska mötas. Personer inom rättsväsendet som ska hantera den här typen av frågor måste lära sig mer om hedersförtryck. Det är helt nödvändigt, säger Jan Björklund.

Han kan också tänka sig att, som föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” (Gapf) vill, låta hedersbrott få en egen brottsrubricering.

– De här brotten är redan i dag inte tillåtna, men att göra det till en egen brottsrubricering skulle öka förståelsen för brotten och samtidigt också öka fokus på dessa frågor, säger Jan Björklund och fortsätter:

– En svensk man som slår sin hustru fördöms av  omgivningen. I en hederskultur fungerar det tvärt om.

Här kommer också frågan om barnäktenskap upp.

– Detta är en mycket stor utmaning. Nyanlända, minderåriga flickor ska inte, som det nyligen har framkommit, placeras med äldre män. Att göra så är djupt okunnigt. Det är inte lätt för en flicka att säga exakt hur det är. Hon kan bli helt utstött av sin familj eller vara rädd för att avvisas från Sverige.

Jan Björklund ser också att frågorna kring hedersvåld och hederskultur kan komma att öka.

– Det finns två faktorer som bidrar till detta. Dels den ökade inströmningen till vårt land, dels att konflikterna i Mellanöstern bidrar till en radikalisering av inte minst den yngre generationen.

Enligt Jan Björklund har det i Sverige tidigare varit så att varje ny generation har blivit lite mer jämställd än den tidigare, men nu finns det risk för att vi kan komma att ta ett steg bakåt.

– Till att börja med måste attityder förändras i hemmet. Vi måste ge nästa generation rätt värderingar. Vårt parti fick för några år sedan kritik när vi sade att de som kommer hit måste lära sig svenska. Men språktest räcker inte. Det måste även till obligatorisk samhällsundervisning när man kommer till vårt land.

– Vi måste vara tydliga med att här gäller västvärldens liberala värderingar. Samtidigt ska man inte vara naiv och tro att några lektioner förändrar värderingsmönster som har funnits i generationer, slutar Jan Björklund.

Lena Hallerby

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman