Vi liberaler måste börja höras

Jag har en vän som är en inspirerande och framgångsrik företagare. Sitt första företag startade hon redan på gymnasiet. Hon har även idéer och stor lust att engagera sig i integrationsfrågorna. Hon vill vara med och bidra, hjälpa ensamkommande barn att snabbt komma in i samhället.

Hon frågade mig om vi kunde dra ihop lite folk och prata om möjligheterna. Det gjorde vi, vi åt lunch med politiker och andra företagare. Alla var vi överens om att det finns mycket som vi kan göra, att våra nätverk är intresserade av att bidra, att engagera sig både av solidariska skäl men också för att vi tror att öppenhet och mångfald är en förutsättning för vår utveckling.

Men denna typ av engagemang kvävs snabbt i vårt land.

Våra samhällssystem har aldrig varit särskilt effektiva när det kommer till att ta tillvara på kreativitet och entreprenörskap. Vår byråkrati och den politiska hegemoni som har styrt vårt land har effektivt satt stopp för idéer som föds och behöver drivas utanför de fyrkantiga kolosser av myndigheter, landsting och kommuner som styr här i landet.

Som de duktiga problemlösare vi är hon och jag ville vi gå vidare med våra idéer, sätta igång processer, samarbeta och bidra. Vår kommun är en traditionellt röd kommun. En kommun som mötte oss med många rynkor i pannan, ett budskap om att saker och ting är krångliga och att vi gör bäst i att lägga ner våra idéer och ambitioner.

Denna erfarenhet påminner mig om varför jag är liberal och varför jag är övertygad om att liberal politik är viktig i dessa tider.

När världen ständigt förändras genom globalisering, teknikutveckling och konflikter som leder till att många människor tvingas på flykt, behövs en liberal politik som värnar kreativiteten och kraften hos den enskilde. Det är nu som vi måste vara tydligast med att byråkratin och en stor och klumpig stat inte får kväva enskilda personers vilja och förmåga att hitta lösningar på samhällsutmaningar.

Vi måste börja prata om att systemen är till för oss människor och att om de inte klarar av våra behov då är de inte legitima. Våra offentliga verksamheter, deras strukturer och rutiner måste förändras och moderniseras. Här har vi som politiker det yttersta ansvaret. Gör det enklare för enskilda att till exempel hyra ut rum, gör det enklare och billigare för arbetsgivare att anställa. Ta emot friskolornas vilja att erbjuda nyanlända barn utbildning, etcetera.

Vi liberaler har politiken, vi har trovärdigheten och vi har lösningarna. Nu måste vi börja höras också.

Berivan Mohammed kom till Sverige som flykting från Kurdistan. Hon har hunnit med att vara regionchef på ett it-företag och skrivit krönikor på olika liberala ledarsidor sedan hon var 16 år.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg