Viktigt val om framtidstro på Liberalernas landsmöte

Sverige och västvärlden befinner sig i ett värderingsskifte. Tidigare liberala värderingar ifrågasätts. Nationalistiska värderingar lovordas, framtidstro ersätts av rädsla för det främmande och individens frihet nedvärderas till förmån för krav på kollektivets trygghet.

Hur vi som liberaler, såväl lokalt som nationellt och globalt, agerar är avgörande för hur de kommande åren utvecklas. Liberala rörelser kan vinna väljare och stöd. Det visar utvecklingen i Trudeaus Kanada och Macrons Frankrike. Förutsättningen är dock ett ledarskap som sätter de liberala värdena främst.

På Liberalernas landsmöte i höst kommer ett sådant vägval. I ett polariserat politiskt läge söker många väljare efter framtidstro och en politik som vänder sig bort från alarmism och förenklade budskap. Vi vet som lokalpolitiker att det är viktigt att ta människors oro på allvar. Samtidigt märker vi att det finns en stark längtan efter politiker som vågar tro på framtiden.

Birgitta Ohlsson är en tydlig politisk ledare. I det värderingsval som ligger framför oss tror vi att den förväntansliberalism som Birgitta Ohlsson står för kan vända Liberalernas opinionsutveckling.  En liberalism som inte bara bygger på krav uppifrån, utan även på en tro på att människan växer genom förväntningar och meritokrati.

Många väljare söker efter en ledare som vågar stå för sina värderingar. Att Birgitta Ohlsson har fått fler kryss för varje val som går, som andel av partiets röster i sin hemvalkrets, liksom flest kryss nationellt, är ett tecken på att hon kan locka fler väljare.

Att Birgitta Ohlsson av en del beskrivs som radikal och kontroversiell är inte ett problem. För det första är det en styrka i ett mer brusigt medialt klimat. Men för det andra är det ett tecken på att Birgitta Ohlsson vågar ta ställning även när det är obekvämt.

I en samtid där liberala värden är hotade krävs att liberala ledare visar det mod som vi menar att Birgitta Ohlsson har. Det främsta tecknet på politiskt ledarskap är att stå för sina värderingar och locka fler att ansluta sig. Birgitta Ohlsson är i detta sammanhang en av de mest framgångsrika politikerna i Sverige. Inte många förknippas med att vara så värderingsstyrd som hon. Få politiker har så starka personliga varumärken och är så kryssade som hon.

Det viktigaste uppdraget för varje liberal ledare är att försvara och genomföra liberala idéer. Ibland sker det bäst i regeringsställning. Men ibland sker det bäst i opposition. Några av Liberalernas främsta politiska vinster har genomförts när partiet inte  suttit vid regeringsmakten, som skattereformen, pensionssystemet och många av socialförsäkringarna. Huvudmålet är givetvis att ett växande Liberalerna, med socialliberal tyngdpunkt, ska sitta i regering med övriga allianspartier. Men om det inte går är det framgångarna för de liberala idéerna som är det primära.

Det är dags att fylla Liberalernas politiska manifest med en mer uttalad framtidstro. Därför är Birgitta Ohlsson den bäst lämpade att leda vårt parti.

Mohamad Hassan

kommunalråd (L) Uppsala

Malin Danielsson

kommunalråd (L) Huddinge

Daniel Forslund

landstingsråd (L) Stockholm

Marianne Damström Gereben

kommunalråd (L) Solna

Daniel Andersson

kommunalråd (L) Linköping

Suzanne Åkerlund

kommunalråd (L) Halmstad

Peter Edholm

kommunalråd (L) Solna

Anna Mårtensson

gruppledare (L) Jönköping

Peder Westerberg

gruppledare (L) Umeå

Sofia Remnert

gruppledare (L) Nyköping

Lennart Adell Kind,

 gruppledare (L) Växjö

Lovisa Aldrin,

vice gruppledare (L) Region Halland

Dela med andra
redaktionen
redaktionen