Vrida vapnet ur populistens hand

Media anklagas stundtals för att vara vänster-vriden, stundtals för att vara högervriden. Med största sannolikhet är anklagelserna inte helt gripna ur luften, men de får dramatiska konsekvenser. Allmänheten lämnas nämligen med uppfattningen att media inte går att lita på.

De demokratiska partierna lider samma öde som media nuförtiden. Mytbildningarna kring dem resulterar i att många inte begriper vad en politiker faktiskt gör. De flesta är exempelvis inte medvetna om att 98 procent av politikerna inte arbetar med politik, utan läser möteshandlingarna när de får tid över på kvällar och helger; att de är vanliga människor med vanliga arbeten och inte tillhör någon korrupt broilerkader.

Oförmåga att förhindra destruktiva mytbildningar gör att misstron mot de demokratiska institutionerna växer. I dagsläget har misstron omvandlats till en folkrörelse som populistiska despoter utnyttjar. Demokrater bör fråga sig hur man bäst vrider detta vapen ur händerna på populisterna; hur man, i stället för misstro, skapar tilltro för de institutioner som garanterar demokratins fortlevnad. Det finns en enkel lösning: att möta fler människor ansikte mot ansikte.

Ibland klagas det på att det är ineffektivt att stå i en valstuga, men i dag gör man sig skyldig till mycket större onyttigheter. Alldeles för många politiker är isolerade på olika apberg i sociala media. I stället för att fastna där borde man träffa människor utanför sin egen umgängeskrets.

De idéer som man sprider i sociala media kommer nämligen inte så långt som man tror. Att gå från dörr till dörr, eller stå i en valstuga för att prata politik, är traditionellt demokratiskt arbete som vi kanske inte klarar oss utan. Att möta människor ansikte mot ansikte kommer hur som helst att vara mer nödvändigt än någonsin för att -återerövra förtroendet för våra demokratiska institutioner.

Henrik Edin

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund