”Bra grund för höstens försvarsbeslut”

I fredags skrev NU om försvarsberedningens förslag där den föreslår att försvarets budget ökas med nästan 53 miljarder kronor fram till 2030. Liberalernas Anna Starbrink sitter med i beredningen, som nu kommit med sin slutrapport. Alla åtta partier stod bakom förslagen.

Förutom kraftigt ökade försvarsanslag föreslår Försvarsberedningen bland annat tidigareläggning av två brigader, förstärkt personaltillgång till marinen och utökning av officersutbildningen.

Vad tycker du som helhet om förslagen?
– Det är en bra helhet och en styrka att alla åtta partier står bakom inriktningen för tillväxten i totalförsvaret. Förslagen lägger en bra grund för det försvarsbeslut som riksdagen ska fatta i höst. Vid sidan av de kraftiga resurstillskott till de militära, såväl som det civila, försvaret vill jag lyfta fram stödet till Ukraina. Försvarsberedningen föreslår att Sverige, likt flera andra länder, ska fastställa en ekonomisk ram för ett stort och långsiktigt stöd till Ukraina, säger Anna Starbrink i en kommentar till NU.

Alla åtta partier står bakom, vilket betyder kompromisser. Var det något som du tyckte borde kommit med?
– Det är klart att politiska förhandlingar innebär att man ger och tar, men jag är nöjd med den starka liberala prägel rapporterna fått. Och med att vi nu äntligen kan forma ett försvarsbeslut där Natomedlemskapet är en förutsättning. Jag skulle dock gärna fått med skrivningar som öppnar för permanenta Nato-baser i Sverige.

Det är mycket pengar och S och V har kommit med kritik över att finansieringen inte är klar. Hur är det tänkt att det ska finansieras? 
– Försvarsberedningen har inte haft i uppdrag att föreslå finansiering, det måste regeringen ta ansvar i om statsbudgeten. Det har aldrig varit försvarsberedning uppgift att förhandla fram finansieringen av försvarsbesluten, inte heller när Peter Hultqvist själv var försvarsminister. Nu ville Socialdemokraterna använda Försvarsberedningen för att tvinga fram en ny beredskapsskatt, en repris på den gamla skadliga värnskatten som Liberalerna har varit med och avskaffat. Det kunde vi förstås inte gå med på, avslutar Anna Starbrink.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen