53 miljarder mer till försvaret enligt Försvarsberedningen

Försvarsberedningen har kommit med sin slutrapport där de föreslår att försvarets budget ökas med nästan 53 miljarder kronor fram till 2030. Hans Wallmark (M) inledde beredningens presskonferens med att understryka att alla åtta riksdagspartier står bakom rapporten.

– Det är viktigt både i Sverige och för dem som tittar in på Sverige, att vi står enade bakom detta, sa Hans Wallmark.

Det är ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge i Sverige och nu är vi medlemmar i Nato. Det finns ett hot mot Sverige och beredningen har landat i att det inte kan uteslutas att Sverige blir anfallna eller utsätts för hot. Försvarsmakten har kommit med råd, men Hans Walllmark underströk att beredningen har mer långtgående förslag.

– Försvarsmaktens råd är bottenlpattan, men vi adderar saker, sa han bland annat.

Peter Hultquist (S) var dock kritisk till att de inte kommit överens om finansieringen av dessa stora satsningar. Han menar också att det riskerar att drabba vård skola och omsorg.

– Det måste även ske en förhandling av finansieringen, vilket har avvisats av SD och regeringen. Överenskommelsen vilar inte på en stabil ekonomisk grund, sa han på presskonferensen.

Även Hanna Gunnarsson från Vänsterpartiet betonade att finansieringen inte bör ske på bekostnad av andra viktiga saker i samhället. Hon sa också att Vänsterpartiet inte har bytt åsikt gällande ett svenskt Nato-medlemsskap. Miljöpartiet kritiserade att det inte fanns någon plan för hur Försvarsmakten skulle jobba för klimatet. Centerpartiet vill satsa mer pengar, 3 procent av BNP, och ha tydliga skrivningar om att Sverige ska skicka Jas till Ukraina.

Anna Starbrink från Liberalerna avslutade presskonferensen med att prata om att hon och Liberalerna ville betona ett omfattande stöd till Ukraina.

– De 15 stödpaket som Sverige sänt till Ukraina måste följas av mycket mer. Stödet måste vara starkt, förutsägbart och uthålligt. Det ska ses som ett stöd till det ukrainska folket, men är även viktigt för den europeiska säkerheten. Vi anser att Sverige borde, likt andra länder, anta ett flerårigt stöd till Ukraina, sa hon på presskonferensen.

Hanna Lager

Försvarsberedningens förslag i ett urval
 • Tidigareläggning av två brigader, med inriktningen att ha tre mekaniserade brigader och en infanteribrigad i allt väsentligt operativa 2030.
 • Bildandet av ett nytt fältförband i form av ett Norrlandsinfanteriregemente i krigsorganisationen (detta ska inte förväxlas med uppsättandet av en organisationsenhet).
 • Värnpliktsutökning från dagens 8 000 till 10 000 år 2030 och 12 000 år 2032, samt att ytterligare utökning till 14 000 år 2035 ska övervägas.
 • Förstärkt personaltillgång till marinen för att säkerställa det operativa nyttjandet i flottan.
  Utökad luftvärnsförmåga för att kunna möta hotet från olika typer av obemannade flygande farkoster.
 • Ytterligare anskaffning av förnödenheter, inklusive ammunition bland annat jaktrobotar och kryssningsrobotar och reservdelar.
 • Nya territorialförband, organiserade i ett tjugotal kompanier och plutoner.
 • Säkerställa repetitionsutbildning för krigsorganisationens krav.
 • Förstärkning till de frivilliga försvarsorganisationerna.
 • Utökning av officersutbildningen.

Källa: regeringen.se

Dela med andra
redaktionen
redaktionen