Skatteverket tydliggör arbetsgivaransvar vid dricks

Skatteverket förtydligar regler kring dricks för både anställda och arbetsgivare.

– Det som är avgörande om det är en skattepliktig ersättning eller inte, är om den som får ersättningen har utfört ett arbete åt den som ger ersättningen, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket

Den som tar emot dricks på sitt arbete är skyldig att ta upp ersättningen i sin deklaration. Men på de flesta restauranger föreslås vid digital betalning färdiga summor, där gästen med en enkel knapptryckning kan välja både om man vill lämna dricks och i så fall vilken summa. Detta lägger ansvaret för de anställdas skatteredovisning av dricksen på arbetsgivaren.

Den dricks som via kontokort eller Swish hamnar på företagets konto utgör en företagsintäkt som, även om summan i praktiken tillhör de anställda, ska beskattas av företaget. Arbetsgivaren har därefter också skyldighet att betala ut de anställdas del av dricksen som lön där skatten ska dras av samt att arbetsgivaravgifter ska betalas.

– Personen får ersättning för att den utfört ett arbete och ersättningen är därför skattepliktig för betalningsmottagaren. Det spelar ingen roll om dricksen lämnas kontant eller genom ett extra belopp vid betalning med kontokort eller på annat elektroniskt sätt, till exempel med Swish, avslutar Pia Blank Thörnroos. 

Christina Glassel

Dela med andra
Christina Glassel
Christina Glassel