Med Liberalerna blir det mer jämställdhet – inte mindre

Bonnie Bernström skriver om vikten av att fortsätta driva på för ökad jämställdhet, såväl i Liberalernas politik som i vårt interna partiarbete (NU 10/18). Jag instämmer fullkomligt.

Liberalismen förpliktar. För oss är jämställdhet inte ett specialområde, utan en grundläggande värdering.

Liberalerna gör skillnad för jämställdheten. De senaste årens genombrott i arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer hade inte varit möjligt utan Liberalernas ledarskap i alliansregeringen. Flerdubblade jämställdhetsanslag och ökad jämställdhetsintegrering är några andra liberala framgångar under regeringsåren.

Inför denna mandatperiod gick vi till val på en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, en samtyckesregel i sexualbrottslagen och årliga lönekartläggningar mot ojämställda löner. Detta är nu verklighet eller på väg.

Vi arbetar också hårt för att åtgärda de inslag i pensionssystemet som motverkar ekonomisk jämställdhet. En större del av pensionen måste ingå i bodelningen vid skilsmässa.

Liberalerna gör skillnad inom alliansen. Jämställdhetsmyndigheten, som jag har stora förväntningar på, är det direkta resultatet av ett initiativ från Liberalerna. Såväl Moderaterna som Centerpartiet och Kristdemokraterna har däremot motarbetat både en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen och en ny jämställdhetsmyndighet.

Jag är stolt över att Liberalerna använt oppositionstiden till att vässa politiken. Vi föreslår en ny föräldraförsäkring som gör det lättare för kvinnor och män att förena föräldraskap och deltagande i arbetslivet. Vi är orubbliga i vårt försvar av en generös föräldraförsäkring, men vi angriper de brister som gör att kvinnor fastnar i en deltidsfälla och tappar förankring på arbetsmarknaden.

Vi har även en lång reformplan för att förbättra jämställdheten i skolan och integrationen och höja tempot i arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer, för att nämna andra strategiska områden.

Vårt budskap till väljarna är därför enkelt: Liberalerna kommer att vara den drivande jämställdhetskraften också i nästa alliansregering.

När det gäller det interna läget vill jag något nyansera beskrivningen. Bonnie Bernström uttrycker en oro över för att kvinnors aktivitet i partiet skulle ha minskat. Min bestämda bild är tvärtom att engagemanget är stort, något som visas av bredden bland de kvinnliga liberaler som nu kandiderar till ledande uppdrag i valet.

Vi driver på den utvecklingen. Jämn könsfördelning i kandidatprogram kompletterat med en särskild ledarakademi för kvinnor, systematisk kartläggning av den interna jämställdheten och dialoger med nomineringskommittéer är några redskap vi använder oss av från riksorganisationen. Samarbetet med Liberala kvinnor är en självklar del i detta.

Efter valet har partiets valda företrädare ett stort ansvar att ha ett jämställdhetsperspektiv på de nomineringar som görs när uppdrag och positioner ska fördelas. Vårt engagemang för jämställdheten ska synas både i vår politik och i våra interna strukturer. Därför kommer jag fortsätta att noggrant följa upp den interna jämställdheten i vårt parti.

Maria Arnholm

Partisekreterare (L) och
jämställdhetspolitisk talesperson

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund