Stödpaket 16 till Ukraina innehåller två radarspanings- och ledningsflygplan 

Sverige har beslutat om ytterligare ett stödpaket till Ukraina, det sextonde. Detta paket är det hittills största på 13,3 miljarder kronor. Sverige donerar bland annat två radarspanings- och ledningsflygplan som ska stärka Ukrainas luftförsvarsförmåga.

Ukraina har ett fortsatt stort behov av hjälp och nu när Ryssland ligger på och anfaller via luften behövs det bra vapen av sätta in. Sverige donerar en helhetslösing med två radarspanings- och ledningsflygplan samt teknisk utrustning, utbildning och mentorskap. Till det skänker Sverige också hela Sveriges bestånd av pansarbandvagn 302 samt ammunition i form av artillerigranater.

Sedan Rysslands brutala invasion som inleddes i februari 2022 har Sverige har bidragit med 43,5 miljarder kronor i militärt stöd.

Däremot blev det inget av med att Sverige skänker Jas Gripen till Ukraina i nuläget, eftersom Belgien, Nederländerna, Danmark och Norge istället har lovat F 16-plan.

– De signaler vi har fått är att det är svårt att införa två stidsflygsystem i ett land i krig, säger försvarsminister Pål Jonson på en presskonferens.

I ett senare skede kan Jas Gripen dock bli aktuellt, men just nu satsar man på F 16-systemet.

Hanna Lager

Det 16:e militära stödpaketet innehåller också:

  • Tankfordon som är överskott från Försvarsmakten.
  • Underhållslösning för tidigare donerad svensk materiel.
  • Finansiellt stöd till förmågekoalitioner.
  • Finansiellt stöd till fonder och tillfälliga initiativ för att möjliggöra snabb och storskalig upphandling av materiel till Ukraina.
  • Totalförsvarets forskningsinstitut får i samband med paketet i uppdrag att stötta Ukraina att etablera ett eget försvarsforskningsinstitut.
  • Ukrainas stridsledningsförmåga stärks ytterligare i paketet genom en donation av terminaler med abonnemang för satellitkommunikation.

Källa: regeringen.se

Dela med andra
redaktionen
redaktionen