Akademiker ska flytta runt mer i början av karriären

Större flexibilitet i anställningar, större möjlighet att kombinera forskning med olika andra verksamheter och en ökad rörlighet, det är målsättningen med en ny utredning inom Utbildningsdepartementet som nu går ut på remiss.

Forskare och lärare inom akademin behöver ökad rörlighet tidigt i karriären för att skaffa sig bredare erfarenheter. Det menar regeringen som tagit fram förslag som ska skapa större möjligheter för detta.

– Det finns ett stort och växande behov av mobilitet mellan högskola och andra sektorer för att öka kompetensförsörjningen i samhället. Det behöver till exempel bli enklare att kombinera arbete som forskare och lärare på ett lärosäte med ett arbete inom sjukvården eller industrin, säger utbildningsminister Mats Persson.

Detta innebär att regleringen som avser förenade anställningar i fråga om specifika yrkeskategorier tas bort. Förslagen gör det också möjligt att kombinera en anställning som biträdande lektor eller en annan anställning som lärare med en anställning i en annan sektor, vilket i dag endast är möjligt för lektorer och professorer.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen