Alternativt klimatmöte tar med näringslivet

Dagen efter att klimattoppmötet startar i Paris ordnar Liberalernas arbetsgrupp för klimatpolitik ett alternativt klimattoppmöte i Göteborg. Där är fokus på vad olika delar av näringslivet kan göra. 

– Liberal miljöpolitik handlar också om att marknaden ställer om, det som delvis saknas på klimattoppmötet i Paris där det är politiker som möts, säger Charlotte Darvik som är sekreterare i Liberalernas klimatarbetgrupp.

Hon menar att det är en skillnad mellan vänster- och högerpolitik, där vänsterpolitiker mest tänker på regleringar för att lösa klimatfrågan.

– Vi tror att det finns en drivkraft från konsumenter, marknadsdrivkrafter.

Charlotte Darvik pekar på att det också är marknaden som ska realisera det som beslutas i Paris och på Liberalernas seminarium ska man just tala om vad näringslivet kan bidra med och vad företagen förväntar sig av politiken – vilka förutsättningar som behövs för att ställa om till mer klimatvänliga arbetssätt.

Till seminariet har fem olika branscher valts ut – bostäder, läkemedel, återvinning, kläder och transport och för att matcha det kommer vd:ar och företrädare för Volvo bussar, KappAhl, Stena recycling, HSB och AkzoNobel att vara med. Tanken är att få ett brett spann av företag.

Företagen kommer att presentera hur de bidrar till klimatarbetet och sedan blir det en paneldiskussion.

– Ofta ligger företag i framkant. Det här är frågor som engagerar konsumenter och där de förväntar sig att företag levererar produkter som är hållbara, säger Charlotte Darvik.

Liberalernas vice ordförande och kommunalråd i Göteborg Helene Odenjung kommer att vara moderator och riksdagsledamöterna Maria Weimer, som leder klimatarbetsgruppen, och Lars Tysklind, som ingår i gruppen, deltar också.

100 platser finns till seminariet och dem hoppas arbetsgruppen att man kommer att fylla. Naturskyddsföreningen har lagt ut information om mötet på sin hemsida och fler möten med anledning av Paris-mötet hålls i närheten.

Karin Thorsell

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg