Andreas Westerberg: ”Jag sitter i ett tomt klassrum”

Coronakrisen gör att digitaliseringens möjligheter testas. Då blir det också tydligt vad datorerna inte kan ersätta.

Jag sitter i ett tomt klassrum på Anderstorps­gymnasiet i Skellefteå. Eleverna har just skrivit prov på distans. Prov, kan man ens ha det på distans?

Ja, man kan försöka. Men risken för fusk blir såklart stor. Här tänker jag inte fördjupa mig i varför jag ändå testar, hur jag gör och så vidare. Viktigare är vilka som drabbas om provet inte fungerar. En kan vara den som har pluggat hårt, vill visa vad hen kan och få ett kvitto på sina kunskaper. ­Andras ­eventuella fusk devalverar dennes prestation. En annan elev kan vara den som kämpat med förberedelserna, inte riktigt förstått och nu saknar lärarens hjälpande hand. Den som har det svårast ­behöver ofta extra stöd för att lyckas visa vad den kan.

Vilken roll spelar klassrummet som mötesplats egentligen? Att klassresan börjar där är ingen ­floskel. Genom webkamerornas rutor ser vi lärare den ­segregation som skolans lokaler normalt sett samlar eleverna ifrån. Vi ser lägenheterna utan möbler, fönstren utan gardiner och vi ser var det är trångbott och var det finns mer plats. Vi ser också vilka elever som möts i sociala aktiviteter och vilka som är ensamma. Visst syns sociala skillnader även i klassrummet, men där möts elever med olika bakgrund och där kan vi arbeta för att minska skillnaderna.

Jag är en teknikoptimistisk person med stor framtidstro. Jag vågar redan nu fundera över vilka lärdomar vi kan ha nytta av när coronakrisen är över. Situationen är tuff och sorgen är tung, men ändå finns det hopp. På en skola som min kommer flera lärdomar ha med teknik att göra, men inte alla.

När samhället inte fungerar som det brukar ser vi vilka värden som står på spel. Om klassresan ska finnas som en möjlighet för alla måste prov­resultatet för den som ansträngt sig vara bättre än för den som slunkit igenom lärarens kontroll. Då måste den som vill klara skolan men inte förmår på egen hand få den hjälp som krävs. Klassrummet är en av få platser där ungdomar från olika bakgrunder möts. Jag hoppas att en av lärdomarna efter coronakrisen blir att vi bevarar, försvarar och utvecklar den mötesplatsen.   

Andreas Westerberg är Fil. lic, ämneslärare och fd. liberal ­kommunpolitiker i Skellefteå.

 

 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen