Anne Kotavuopio Jatko: Sinnenas resa till landsbygden

Sinnenas resa till landet för beslutsfattare ger bättre förutsättningar för landsbygden.

Lägg ett öra till marken och lyssna…

Som byutvecklare under många års tid har jag med vår byaförening kämpat för att skapa förutsättningar för liv utanför städerna. Vi la örat till marken och lyssnade och vi åkte runt i byarna och såg utvecklingen som vi inte ville se. Varför såg inte makthavarna och beslutsfattarna samma sak? Vad innebär utarmningen konkret för en äldre Märta att en efter en lämnar byn? Vad betyder det för den unga familjen som hade bestämt sig att flytta till byn? Vilka konsekvenser blir det för turistföretagaren Muumindalen AB när byn töms på folk och service?

Ta på dig glasögon och se…

Tänk om våra makthavare hade förmågan att se de enorma möjligheter som landsbygden har. Det är inte bara de naturtillgångarna som är värda att betraktas utan de människor som faktiskt, trots bristerna i service och möjligheterna i städerna, väljer att bosätta sig eller bli kvar i de små byarna. Den kraften är enorm och växer om den får lite näring i form av kloka beslut i syfte att skapa förutsättningar. Resten sköter byborna själva.

Känn efter hur tappra bybor löser de utmaningarna som vardagen har med sig.

Det civila samhället och dess engagemang finns kvar i de små byarna för de offentliga levererar inte service och färdiga lösningar i samma utsträckning som den gör i tätorterna och städerna. Våra lokala politiker borde ta sig en liten resa för att fånga de olika utmaningarna i kommunikationer, vård- och omsorgen av äldre och skola för barnen. I de utmaningar har bybor ofta genialiska lösningar som kräver flexibla politiska beslut.

Lukta och smaka på de läckerheter som Muumindalen AB producerar…

Utmana er själva och våga ut på besök hos de lokala företagare som – för att kunna bo kvar och livnära sig – använder all sin kreativa kraft att utveckla produkter och tjänster för besökare. Tolkningen av regelverken kunde tänjas en aning utan att bidra till regelbrott. Likväl som företagare tänjer alla gränser för att möjliggöra företagande i de glesaste delarna av vårt land, bör våra byråkrater i all väl mening träna den ljuva konsten. Det är utmanande att se problem men det absolut roligaste är att hitta lösningar till dessa utmaningar. Huvudsaken är väl att tillämpningen motsvarar lösningen på lagens krav, eller?

Ta varandra i handen och frigör en positiv energi för landsbygdens överlevnad.

Byråkrater, politiker, makthavare och lokala företagare och bybor borde tillsammans utveckla lokala lösningar på de utmaningar som finns. Då skulle det växa fram ”Byns förutsättningar i centrum”, BFIC anda, där alla aktörer fokuserade på lösningar till de utmaningar glesbygden tampas med.  Ett bra exempel på detta är i norra Finland en liten by Levi som på 70-talet knappt fanns men som idag ”kokar” av besökare, lockar till sig investerare och skapar mervärde i form av service för de som bosätter sig där. Det är definitivt ett lyckat samverkansprojekt mellan de aktörer som berörs.

Gör nu en sinnenas resa till den glesaste bygden i era kommuner och våga möta bybor…

Anne Kotavuopio Jatko är ordförande i Liberalernas förbund i Norrbotten och nyvald styrelseledamot i partistyrelsen för Liberalerna.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen