Arbetsgrupp vill ha mer vård och mindre straff

Den svenska narkotika- och beroendevården måste få en annan inriktning. Fokus måste skifta från straff till vård. Det är slutsatsen från Liberalernas socialpolitiska arbetsgrupp som i en rapport presenterar en rad förslag för en ny narkotika- och beroendevård. 

– I Sverige dör 93 personer per en miljon av narkotikarelaterad dödlighet medan snittet i EU ligger på 17 per en miljon. Vi gör helt klart något fel, säger Christina Örnebjär, ordförande för arbetsgruppen.

Enligt henne är de höga svenska dödstalen en direkt konsekvens av en felriktad politik.

– Vi måste sluta straffa personer som är beroende av narkotika och
i stället ge dem vård.

– Antingen är vi överens om att beroende är en sjukdom och att den går att behandla eller så är vi det inte. Om vi kommer överens om att beroende är en sjukdom så måste denna syn gälla alla former av beroende. I dag ses du som kriminell om du är beroende av narkotika medan du ses som  sjuk  om du är beroende av spel, mat, socker, sex  eller alkohol.

Christina Örnebjär menar att Liberalerna redan har tagit flera steg i rätt riktning mot en som hon kallar mer human politik men att det krävs fler reformer.

– I dag förespråkar Liberalerna i många kommuner skadereducerande insatser som sprututbyte, bostad först och substitionsbehandling. Men vi tar de livsnödvändiga stegen för sakta. Det är bråttom. Personer dör varje dag som en följd av en politik som inte fungerar.

Rapporten presenterar flera förslag, bland annat vill rapportförfattarna att det förebyggande arbetet inriktat mot ungdomar utökas, att sjukvården tar över narkotikavården för att säkra att vården blir mer jämlik och att tillgången på läkemedelsbehandling mot beroende och akut livräddande läkemedel som naloxon ökar.

– Vi förespråkar en skadereducerande inställning till beroendesjukdom och vill därför att skadereducerande insatser införs. Det kan vara allt från tillgång till rena sprutor, hjälp med bostad och tillgång till behandlingsprogram trots att du har ett pågående narkotikabruk.

– Något annat som vi tycker är viktigt är att stödet till anhöriga förbättras. För den som har vuxit upp i en familj där någon är missbrukare är risken sju gånger högre att utveckla ett eget missbruk. Det är också mycket vanligare att barnen lämnar grundskolan utan fullständiga betyg.

Några av förslagen som presenteras i rapporten driver Liberalerna redan  på lokal nivå  i  kommuner och landsting medan andra är helt nya, som det  att bruk av narkotika ska avkriminaliseras.

– Förslaget innebär inte en legalisering av narkotika utan det handlar om att hjälpa dem som behöver hjälp. Sveriges restriktiva narkotikapolitik leder till att människor dör och därför behöver vi förändra vår lagstiftning.

– Om vi avkriminaliserar narkotika i blodet så kommer den som har en beroendesjukdom våga söka vård, både för sig själv och för vänner som överdoserat. Och polisen kommer kunna fokusera på annat, till exempel sätta dit langarna i stället för att leta efter personer som är beroendesjuka.

Christina Örnebjär påpekar att det fortfarande ska vara olagligt att sälja narkotika.

–De som langar narkotika till missbrukare ska sättas bakom lås och bom.

– Vårt förslag handlar inte om drogliberalism. Det handlar inte om att släppa narkotikan fri.Det handlar om att rädda liv. Det innebär enbart att polisen slutar jaga brukare på grund av deras bruk och att samhället i stället fokuserar på att hjälpa dem. Som en brukare uttryckte det: ”Du kan inte hjälpa en död knarkare”.

–Det är dags för oss liberaler att lyssna på forskarrön, vetenskap,  evidens och forskning även i denna fråga.

Rapporten kommer att behandlas på Liberalernas landsmöte i höst.

Ylva Westlund

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund