redaktionen

redaktionen

SV presenterar ny webb 

Idag presenterar Studieförbundet Vuxenskolan (SV) en helt ny webb. Arbetet med webben startade för tre år sedan och är nu helt anpassad till verksamheten och redo för framtida digitala utmaningar. Den nya webbsidan ska ge en förbättrad läs- och användarupplevelse…

Debatt: Passivitet stryper Skellefteås tillväxt

Flygvy över Skellefteå och älven. Foto: Visit Skellefteå

Skellefteå kommun står inför en unik tid av snabb tillväxt, en tid som kan öppna dörrar till en blomstrande framtid. Men i skuggan av denna tillväxt lurar en dyster skugga: en alltmer pressad bostadsmarknad. Med en dramatisk inbromsning i bostadsbyggandet…

Debatt: Förstatliga inte biståndsfördelningen

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M). Foto: Linnea Engberg/Regeringskansliet

Regeringen har gett Sida i uppdrag att studera om de kan ta över biståndsorganisationernas arbete med fördelning av bidrag. Regeringen har ”en ambition att se över formatet med vidareförmedling av biståndsmedel genom strategiska partnerorganisationer för att säkerställa transparens, effektivitet och…

Debatt: Inför direktinskrivning på förskolan

En ung kvinna står framför en orange bokhylla och väljer bland böcker. Foto: iStock

Forskning visar att förskoledeltagande gynnar barns utveckling och lärande, särskilt för de med svag socioekonomisk och flerspråkig bakgrund. Barn med svag socioekonomisk bakgrund och barn med utländsk bakgrund, i synnerhet utrikesfödda barn, är överrepresenterade bland de barn som inte är inskrivna…

Ny skrift om socialliberalismens historia 

Skriften ”Om socialliberalismen” omfattar socialliberalismens historia och reflekterar över de hot som idag finns mot den socialliberala ideologin. Skriften är skriven av Anders Johnson och Bengt Westerberg och ges ut av Kerstin Hesselgren Akademin. Det var i början av året…

Joyce Carol Oates kommer till bokmässan

Den internationellt välkända författaren som ofta omnämns i Nobelprissammanhang, Joyce Carol Oates, kommer till bokmässan 2024. Bokmässan fyller 40 år och har instiftat ett pris, Sjöjungfrun, som Joyce Carol Oates ska motta på plats i Göteborg. – Inför Bokmässans 40-årsjubileum…

”HBT-liberaler ska vara en blåslampa”

Gabriella Toftered

Gabriella Toftered är nyvald ordförande för HBT-liberaler. Vi träffas på ett café i Göteborg, staden där hon bor och arbetar som domstolshandläggare. – Man lär sig väldigt mycket som domstolshandläggare, säger Gabriella Toftered eftertänksamt. Varje dag är det något nytt.…