Automatisering kan ge fler jobb

De senaste två åren har jag ansvarat för ett projekt med workshops, seminarier och rapporter om hur automatisering påverkar sysselsättning och fördelning. Mycket av diskussionerna på området har varit präglade av de senaste årens utveckling i USA, med lägre sysselsättning än vanligt och stagnerande medianlöner.

Vi ser helt klart förändringar även på vår arbetsmarknad. I hela Europa finns en tydlig minskning av antalet anställda i yrken som har legat i mitten av inkomstfördelningen. Det handlar om industrijobb och rutinartade tjänstemannajobb. De flesta av oss sköter till exempel sina resebokningar och bankärenden framför datorn utan att blanda in någon anställd.

Samtidigt har sysselsättningen i Sverige ökat. De jobb som försvinner ersätts av programmerare, en växande restaurangbransch, personliga tränare och mycket annat. Lönefördelningen utvecklas mycket jämnare än i USA. Kapitalinkomsterna stiger, men där finns andra tänkbara förklaringar än automatisering: att ökad globalisering gör att det finns mer att tjäna för dem som blir riktigt framgångsrika eller att vissa företag har varit skickliga på att skaffa sig monopolfördelar genom patent- och varumärkesskydd.

Jag kan inte heller se att de närmaste årens teknikutveckling ska leda till utslagning på arbetsmarknaden. Maskiner är bra på mycket, men de är mycket långt ifrån den mångsidighet och generella förståelse av världen som varenda människa har.

Därmed kommer det finnas utrymme för de allra flesta på arbetsmarknaden lång tid framöver. Med en teknik-optimistisk framskrivning av trender dröjer det 20 år innan datorer blir lika intelligenta som människor. En del tyder också på att datorutvecklingen saktar in.

Vi får inte heller glömma att automatisering mycket väl kan öka sysselsättningen och minska klyftorna. Fortbildning blir lätt tillgänglig för alla med pedagogiska appar och kurser på nätet. Matchningen på arbetsmarknaden förbättras med digitala plattformar där arbetskraften lättare kan hitta någon som efterfrågar det man kan.

Om politiken ger goda förutsättningar för att tillvarata den tekniken och stödjer dem som lämnar krympande branscher, finns det all anledning att vara optimistisk om arbetsmarknaden ett bra tag framöver.

Andreas Bergström, vice vd på tankesmedjan Fores.

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman